CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Thanh tra VKSND tối cao công bố Quyết định thanh tra toàn diện tại VKSND tỉnh Bắc Kạn

18/05/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, tại trụ sở VKSND tỉnh Bắc Kạn, Thanh tra VKSND tối cao đã công bố Quyết định thanh tra số 119/QĐ-VKSTC ngày 12/4/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Ngành về các mặt công tác tại VKSND tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Trưởng đoàn dự và chỉ đạo buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra. Đại biểu VKSND tỉnh Bắc Kạn dự buổi công bố có đồng chí Bàn Văn Thạch, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các đơn vị cấp phòng, các tổ chức, đoàn thể và Viện trưởng VKSND cấp huyện.

https://vksndtc.gov.vn/KND/TT/PublishingImages/TinTuc/AnhNoiDung/2024/05/image-20240518165457-1.jpeg
Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao
 phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra

Tại buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra số 119/QĐ-VKSTC ngày 12/4/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao. Theo đó, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và của Ngành về các mặt công tác, gồm: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Qua thanh tra nhằm làm rõ những ưu điểm, kết quả tích cực cũng như hạn chế, yếu kém; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong các mặt công tác tại VKSND tỉnh Bắc Kạn. Qua đó chấn chỉnh kịp thời, kiến nghị xử lý đúng quy định của pháp luật đối với những vi phạm (nếu có) và đề xuất biện pháp khắc phục nhằm tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong Ngành.

https://vksndtc.gov.vn/KND/TT/PublishingImages/TinTuc/AnhNoiDung/2024/05/image-20240518165458-2.jpeg
Đồng chí Nghiêm Trọng Tân, đại diện Đoàn thanh tra
VKSND tối cao công bố Quyết định thanh tra

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Trưởng Đoàn thanh tra quán triệt một số nội dung của cuộc thanh tra và yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm quy chế làm việc, thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ theo Kế hoạch thanh tra đề ra, đảm bảo thanh tra có chất lượng, hiệu quả. Đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tối cao cũng yêu cầu Lãnh đạo, công chức VKSND hai cấp tỉnh Bắc Kạn nghiêm túc phối hợp, cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Kết luận thanh tra theo quy định.

Đồng chí Bàn Văn Thạch, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Kạn
báo cáo kết quả công tác của đơn vị

Sau khi nghe công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Bàn Văn Thạch, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (thời điểm từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/02/2024).

Theo kế hoạch, Đoàn Thanh tra VKSND tối cao sẽ tiến hành thanh tra trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Kết luận thanh tra theo quy định.

PV
Tìm kiếm