CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác

27/02/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 26/02/2021, đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị giao ban công tác Quý I/2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Tạ Quang Khải, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Quang Dũng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và một số lãnh đạo Văn phòng, thư ký lãnh đạo VKSND tối cao cùng tham dự.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày Báo cáo kết quả công tác trọng tâm Quý I/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2021. Theo báo cáo thì trong Quý I/2021, VKSND tối cao đã thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 của Ngành, của Cơ quan VKSND tối cao và 25 đơn vị thuộc VKSND tối cao. Hoàn thành Báo cáo tổng kết công tác của Viện trưởng VKSND tối cao trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, trình Ủy ban Tư pháp Quốc hội thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; tổ chức Hội nghị đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2020; tiếp tục kiện toàn lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh; hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về tổ chức cán bộ; thực hiện các thủ tục trình Quốc hội về việc thành lập Phòng Giám định tư pháp thuộc VKSND tối cao; thực hiện việc thi tuyển chọn các chức danh tư pháp và công chức năm 2020 của Ngành.

Đã phối hợp xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch về bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự đối với các cơ quan, người được giao tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển theo đề nghị của Bộ Quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư liên tịch về công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Chỉ đạo tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm các yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Nhà nước về các biện pháp về phòng, chống đại dịch Covid-19.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp: Các đơn vị thuộc VKSND tối cao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn toàn Ngành thực hiện công tác nghiệp vụ; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các vụ án hình sự; tiếp tục kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; kiểm sát trực tiếp tại nhiều trại tạm giam, trại giam. Qua công tác kiểm sát đã ban hành nhiều kháng nghị giám đốc thẩm, các kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp chấp hành nghiêm quy định pháp luật, trong đó, đã ban hành 01 kiến nghị Chánh án TAND tối cao chỉ đạo khắc phục các bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành;…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, trong đó, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, như: Văn phòng, Vụ 10, Vụ 13,... Đối với các nhiệm vụ trong tháng 3/2021, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần Thứ XIII của Đảng; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; xây dựng, thực hiện Kế hoạch triển khai Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trong Ngành.

Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công tác nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp dưới. Chú trọng công tác tham mưu giải quyết các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Triển khai kiểm sát trực tiếp các hoạt động tư pháp. Đồng thời, triển khai công tác kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư liên tịch về công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em; triển khai xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện về thẩm quyền điều tra vụ án hình sự;… Khẩn trương hoàn thành và ban hành các quy định, quy chế và các văn bản hướng dẫn công tác nghiệp vụ trong nội bộ Ngành;…

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 122/KH-VKSTC ngày 27/10/2020 của VKSND tối cao về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp để sớm đưa Phòng Giám định tư pháp vào hoạt động. Thực hiện quy trình giới thiệu công chức của Ngành ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Hoàn thành việc thi tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh tư pháp và tuyển dụng công chức năm 2020 của Ngành.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở mới của Viện cấp cao 2, Viện cấp cao 3 và lô đất tại phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội; sớm có phương án sử dụng hiệu quả khu đất tại số 30 phố Tô Hiệu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

Tập trung chỉ đạo việc triển khai xây dựng, thực hiện các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành, như: Đề án “Về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”; Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025”; “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2030”; xây dựng các phần mềm chuyên môn, nghiệp vụ…

TL
Tìm kiếm