CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

29/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 29/3/2023, VKSND cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1) tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1: Đồng chí Phạm Thị Minh Yến, đồng chí Phạm Quốc Khánh, đồng chí Vũ Quang Huy và 121 đoàn viên Công đoàn Viện cấp cao 1.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2019 - 2023 đánh giá, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Công đoàn VKSND tối cao và Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện cấp cao 1, Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 1 đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2019 - 2023 và Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, người lao động hằng năm của cơ quan Viện cấp cao 1.

 

 

 

Đại biểu tham dự Đại hội

Công tác tham gia xây dựng pháp luật; kiểm tra, giám sát; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên Công đoàn; công tác xã hội, tuyên truyền cũng được chú trọng. Đoàn viên Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi các quy trình, quy chế, quy định,… góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện cấp cao 1. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cân bộ, công chức, người lao động cơ quan; chú trọng, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên Công đoàn; kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên Công đoàn gặp khó khăn.

Nhiệt tình hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn và nhiều hoạt động nhân đạo vì cộng đồng khác với trách nhiệm cao. Tích cực tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên Công đoàn thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành, cơ quan phát động.

 

Đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội
phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao biểu dương kết quả hoạt động của Viện cấp cao 1 đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2023. Để tiếp tục thực hiện công tác Công đoàn trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tổ chức tốt việc học tập, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên; động viên đoàn viên Công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ cho đoàn viên Công đoàn. Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai hiệu quả các chính sách, chế độ liên quan đến công tác nữ công; tổ chức tốt phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

 

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao và tập thể Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện cấp cao 1, đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1 đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Công đoàn của cơ quan VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2023. Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục phát huy kết quả đạt được; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao nhằm góp phần xây dựng Công đoàn cơ quan VKSND cấp cao tại Hà Nội ngày càng phát triển.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028; trong đó, đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.

TG
Tìm kiếm