CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao làm việc với Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ

24/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 24/3/2023, VKSND tối cao tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ đồng chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu tại buổi làm việc

Đại biểu VKSND tối cao tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng; đồng chí Vũ Xuân Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; đại diện Lãnh đạo Phòng Hành chính, Phòng Lưu trữ và Lãnh đạo, công chức Phòng Cơ yếu, Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ
phát biểu tại buổi làm việc

Thành viên Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 129, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Tạp chí An toàn thông tin thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày Báo cáo tình hình, kết quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Theo Báo cáo, Phòng Cơ yếu thuộc Văn phòng VKSND tối cao thực hiện chức năng bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân; tham mưu giúp Lãnh đạo VKSND tối cao về công tác cơ yếu trong toàn Ngành; trực tiếp làm công tác mã dịch cơ yếu, truyền, nhận thông tin mật phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSND các cấp bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, trang bị các loại hình kỹ thuật mật mã của Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền và Ban Cơ yếu chính phủ, Cơ yếu ngành Kiểm sát nhân dân luôn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND các cấp.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước được Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm thực hiện đúng quy định; trong đó có việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cơ yếu. Kịp thời triển khai các văn bản quy định về quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã đến cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động cơ yếu và hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Công tác xây dựng tổ chức lực lượng, ví trí việc làm cơ yếu được chú trọng; bảo đảm biên chế làm công tác cơ yếu; công tác đào tạo nguồn nhân lực cơ yếu; công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu. Công tác bảo mật, an toàn thông tin; triển khai, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã trong ngành Kiểm sát nhân dân và công tác bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực cho hoạt động cơ yếu cũng được Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Ngô Đức Thắng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, lực lượng cơ yếu ngành Kiểm sát nhân dân được tổ chức thống nhất chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước từ VKSND tối cao đến VKSND cấp tỉnh, tạo thành mạng liên lạc khép kín. Đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu ngành Kiểm sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi làm việc, đại biểu được nghe đại diện Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng; Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã trao đổi về tình hình thông tin bí mật nhà nước trên không gian mạng; giới thiệu một số mô hình, giải pháp kỹ thuật và sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin của ngành Cơ yếu.

Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ cũng dành thời gian kiểm tra thực tế công tác chuyên môn tại Phòng Cơ yếu thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao
trình bày báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Cơ yếu Chính phủ với đội ngũ làm công tác cơ yếu ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua; các bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác cơ yếu, bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin, phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND các cấp.

Đồng chí Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực cho biết, hiện nay, Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 56- NQ/TW, với mục tiêu xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị VKSND tối cao tiếp tục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các nhiệm vụ về cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin theo Luật Cơ yếu, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND các cấp.

Đồng chí Đỗ Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
và Giám sát an ninh mạng trao đổi tình hình thông tin bí mật nhà nước trên không gian mạng
Đồng chí Lê Quang Thạch, Phó Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã
giới thiệu một số mô hình, giải pháp kỹ thuật và sản phẩm bảo mật,
an toàn thông tin của ngành Cơ yếu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền để Cơ yếu ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND các cấp. Để triển khai hiệu quả công tác cơ yếu, công tác bảo mật và an toàn thông tin, trong thời gian tới, VKSND tối cao mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Cơ yếu Chính phủ để hỗ trợ triển khai các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin; ứng dụng chữ ký số để thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực, an toàn thông tin.

Tiếp tục hỗ trợ củng cố phát triển mạng liên lạc của cơ yếu trong ngành Kiểm sát nhân dân, cung cấp trang thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật mật mã cần thiết, hỗ trợ triển khai các giải pháp bảo mật kênh truyền, giám sát an toàn thông tin; triển khai phần mềm diệt Virus do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cơ yếu để đủ năng lực đảm nhận, vận hành, khai thác có hiệu quả các loại hình kỹ thuật mật mã, phục vụ yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm chỉ đạo Văn phòng VKSND tối cao chủ động phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ sớm xây dựng và ban hành mới Quy chế phối hợp giữa VKSND tối cao và Ban Cơ yếu Chính phủ để làm cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện công tác trong lĩnh vực cơ yếu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

 

TG
Tìm kiếm