CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

30/05/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 30/5/2023, VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND. Đại hội còn có sự tham gia của đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan VKSND tối cao và 143 đại biểu đại diện cho hơn 1000 đoàn viên Công đoàn cơ quan VKSND tối cao.

Tham dự Đại hội có đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cùng dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Trưởng Khối thi đua số 7; đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Phó Khối thi đua số 7; đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Khối thi đua số 7; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Dân tộc, thành viên Khối thi đua số 7.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đoàn viên Công đoàn VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu khai mạc Đại hội

Trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, với sự năng động, sáng tạo, đổi mới, đoàn viên Công đoàn VKSND tối cao đã vượt qua những khó khăn, thử thách, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động và hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã đề ra. Đại hội lần này có nhiệm vụ thảo luận, thông qua báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội công đoàn cấp trên, bầu Ban chấp hành Công đoàn khoá XXVI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với những nhiệm vụ quan trọng như trên, đồng chí Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đề nghị đại biểu tham dự Đại hội phát huy trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành chương trình Đại hội đề ra.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu được theo dõi video clip tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2023. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn do điều kiện khách quan, nhưng Công đoàn VKSND tối cao đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy VKSND tối cao, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, triển khai, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XXV Công đoàn VKSND tối cao đề ra, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của cơ quan, đơn vị và ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, kiểm tra giám sát, các Công đoàn bộ phận trực thuộc đã vận động cán bộ, đoàn viên của đơn vị chủ động tham mưu, xây dựng các văn bản pháp luật, nghiên cứu các đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tham gia góp ý kiến các văn bản pháp luật, tham mưu xây dựng và trình Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành nhiều văn bản có tính thực tiễn cao. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động được quan tâm, trong đó, tập trung tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Công đoàn VKSND tối cao đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến của mình đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị; cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của cơ quan cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết thông qua văn bản, các hội nghị, các cuộc họp và đặc biệt là cập nhật thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử, các cơ quan báo chí của Ngành. Phối hợp xây dựng hệ thống các nội quy, quy chế đầy đủ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ; đồng thời thường xuyên rà soát bổ sung vào quy chế hoạt động, lề lối làm việc, quan hệ công tác cho phù hợp với tình hình thực tế.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn đã tham gia vào Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật. Qua đó các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và cải thiện điều kiện làm việc được quan tâm chu đáo. Công tác thăm hỏi công đoàn viên khi ốm đau, gia đình có việc hiếu hỷ, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên được quan tâm hỗ trợ, động viên kịp thời.

Toàn cảnh Đại hội

Bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, Công đoàn VKSND tối cao đã tích cực chủ động thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, về truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống của Ngành, triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau Đại hội XIII của Đảng, 100% đoàn viên công đoàn chủ động tích cực tham gia học tập quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Công đoàn VKSND tối cao đã vận động công chức, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”, cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”, các cuộc thi trực tuyến do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động như: Cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta”, “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”…

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, Công đoàn VKSND tối cao đã lựa chọn và cụ thể hóa các phong trào thi đua thành những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ công tác của từng đơn vị. Tổ chức nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước gắn với phong trào thi đua của đơn vị với phong trào thi đua do Ngành, cơ quan, công đoàn phát động. Hàng năm, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức phát động thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua đối với các Công đoàn bộ phận và đoàn viên Công đoàn. 100% Công đoàn bộ phận đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Công đoàn bộ phận xuất sắc”, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đăng ký đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”.

Từ việc đẩy mạnh các phong trào thi đua đã góp phần động viên công chức tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận và phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công tác được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội

Đối với phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn VKSND tối cao đã thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ với số lượng 09 đồng chí. Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn, Ban Nữ công đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực như: Phát động và triển khai có hiệu quả phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tổ chức cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, nắm bắt và triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tìm hiểu truyền thống phụ nữ Việt Nam, học tập chuyên đề về giới và bình đẳng giới. Các hoạt động thiết thực cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm, như: T ham quan dã ngoại, mít tinh, hội thảo khoa học về bình đẳng giới. Các hoạt động nữ công đã thu hút được 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia, giúp cho cán bộ nữ ngày càng thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Công đoàn cấp trên, chương trình công tác Công đoàn VKSND tối cao, Ủy ban kiểm tra Công đoàn xây dựng chương trình công tác bám sát với nhiệm vụ của từng năm. Trong các năm đều tổ chức định kỳ 01 cuộc kiểm tra toàn diện về công tác quản lý, thu chi tài chính của Ban Tài chính Công đoàn VKSND tối cao và 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, việc thu, nộp đoàn phí của 30/30 Công đoàn bộ phận trực thuộc. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành Điều lệ Công đoàn và các quy định của Luật Công đoàn và pháp luật có liên quan; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính cũng như việc thu, nộp đoàn phí của các Công đoàn bộ phận.

Cùng với việc chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, Công đoàn VKSND tối cao đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa; trong nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã quyên góp, ủng hộ hơn 8 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội tình nghĩa. Trong đó, nổi bật là các hoạt động ủng hộ đồng bào nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng của bão, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ kinh phí dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị, ủng hộ kinh phí làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn... Đặc biệt, năm 2020, 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, đoàn viên Công đoàn VKSND tối cao đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 350 triệu đồng, ủng hộ “Quỹ Vắc-xin phòng chống dịch bệnh Covid-19” số tiền 300 triệu đồng, ủng hộ Chương trình “Vắc xin cho công nhân” 100 triệu đồng.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp vào kết quả chung của ngành Kiểm sát nhân dân trong những năm qua.

Lãnh đạo VKSND tối cao và các đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm
cùng Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn VKSND tối cao đã có nhiều đổi mới trên các phương diện từ nhận thức đến lãnh đạo, chỉ đạo, từ nội dung đến hình thức, phương thức tổ chức các phong trào và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Cụ thể: Công đoàn VKSND tối cao đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; khích lệ đoàn viên làm tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên và Công đoàn cơ quan phát động; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia các cuộc thi, giải thể thao do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện như ủng hộ các địa phương bị bão lũ, tri ân các thương binh, Liệt sỹ, gia đình chính sách, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các hộ nghèo… Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam biểu dương những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn VKSND tối cao và nhấn mạnh, những kết quả này đã góp phần vào sự lớn mạnh của Công đoàn Viên chức Việt Nam nói chung và sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, lấy đoàn viên, công chức, viên chức làm đối tượng vận động; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với đoàn viên, tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên. Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua nhằm bồi dưỡng, thúc đẩy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, đồng thời góp phần đưa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát đến gần hơn với nhân dân.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn VKSND tối cao trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự đổi mới, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức của các phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn VKSND tối cao đã trở thành động lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần giúp kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân năm sau đạt cao hơn năm trước.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, ngành Kiểm sát nhân dân là ngành đặc thù, có nhiệm vụ đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Do vậy, các đoàn viên Công đoàn VKSND tối cao phải chấp hành nghiêm mọi quy định của pháp luật và làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ tới, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới cần tiếp tục có các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, vai trò của cán bộ, đoàn viên trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể khác để tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị với nội dung, hình thức tổ chức sinh động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành và các Công đoàn bộ phận. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm đối với các hoạt động chung của đơn vị cũng như hoạt động do Công đoàn phát động.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với Công đoàn VKSND tối cao trong thời gian qua và yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn cơ quan tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, bổ sung vào các văn kiện Đại hội và chương trình hành động sau Đại hội.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thống nhất bầu 15 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khoá XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí sau:

- Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

- Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao

- Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

- Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao

- Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao

- Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao

- Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15 VKSND tối cao

- Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ 5 VKSND tối cao

 - Đồng chí Lê Hồng Thanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao

- Đồng chí Lê Thị Kiều Nga, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao

- Đồng chí Vũ Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao

- Đồng chí Chu Xuân Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSND tối cao

- Đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Phó Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao

- Đồng chí Hoàng Hồng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao

 - Đồng chí Lê Đỗ Quyên, Viện trưởng Viện 3 Viện cấp cao tại Hà Nội

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tối cao lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn VKSND tối cao nêu cao tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy thế mạnh, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND khóa XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028
Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Công đoàn VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ và đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao. Hội nghị cũng thống nhất bầu ra Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao gồm 05 đồng chí và bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn VKSND tối cao gồm 03 đồng chí.

TL – HQ
Tìm kiếm