CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai công tác năm 2021

22/01/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/01/2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao và triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Hà Thị Trang, Trưởng Ban Dân vận, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tổ chức, Công đoàn Viên chức Việt Nam và 335 đại biểu được bầu từ các Công đoàn bộ phận đại diện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kết quả công tác năm 2020 của VKSND tối cao. Theo Báo cáo, năm 2020, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp tục chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp. Kết quả, toàn Ngành và VKSND tối cao đã hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ; cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu và kiến nghị yêu cầu của Quốc hội; đã chỉ đạo chủ động phòng, chống đại dịch Covid-19 từ rất sớm, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; thực hiện nghiêm quy định về thẩm quyền điều tra; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; chất lượng điều tra được nâng lên; chất lượng và thời hạn truy tố vượt so với chỉ tiêu. Tiếp tục phối hợp tốt trong việc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, những vụ án dư luận, xã hội quan tâm được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được chú trọng; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được tăng cường, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Ngành.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Công tác tổ chức cán bộ đạt kết quả tích cực; tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động kết hợp với đào tạo cán bộ, nhất là lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp, bố trí, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững trong toàn Ngành; tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chú trọng hợp tác đào tạo kỹ năng điều tra kỹ thuật số. Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả qua 60 năm thành lập và phát triển của VKSND; cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm công tác chuyên môn được quan tâm thực hiện.

Năm qua, Công đoàn VKSND tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn VKSND tối cao. Khẩn trương triển khai các nội dung hoạt động; nhiều nội dung đạt kết quả tốt, được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao; góp phần tích cực vào việc động viên đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể do công đoàn tổ chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, Cơ quan và toàn Ngành.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tổ chức, Công đoàn Viên chức Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị

Về kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan VKSND tối cao năm 2020, trong năm, Ban Thanh tra nhân dân đã phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn và Thanh tra VKSND tối cao thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; việc thực hiện văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cơ quan. Giám sát thường xuyên việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tạp thể và thực hiện hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhìn chung, công chức, viên chức và người lao động trong Cơ quan đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật nội vụ trong Cơ quan.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, nhiều cá nhân, đơn vị trong Cơ quan VKSND tối cao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng các danh hiệu cao quý, điển hình có: 05 tập thể được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất; 03 tập thể, 02 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; 08 đơn vị cấp Vụ được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 09 đơn vị cấp vụ được tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 27 đơn vị cấp phòng được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành Kiểm sát nhân dân”; 35 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc", “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”,…

Công đoàn Cơ quan đã đề nghị tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho nhiều Công đoàn bộ phận và cá nhân có thành tích xuất sắc. 100% nữ công chức, viên chức, người lao động được đề nghị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và nhiều nữ công chức, viên chức, người lao động được đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam, Viện trưởng VKSND tối cao, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao tặng bằng khen, giấy khen.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tổ chức, Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác của Công đoàn VKSND tối cao đạt được trong năm 2020. Hoạt động của Công đoàn cơ quan góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương đề nghị Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì nề nếp, làm tốt vai trò phối hợp với chính quyền thực hiện các chế độ chính sách nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên Công đoàn Cơ quan; làm tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm hơn nữa tới nữ đoàn viên Công đoàn; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Ngành, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn Ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Năm 2021, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, tạo không khí làm việc phấn khởi cho đoàn viên Công đoàn Cơ quan.

Các đơn vị trực thuộc cần tập trung đề ra các biện pháp để triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chương trình công tác của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và xây dựng văn minh, văn hóa công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng…

Đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao cảm ơn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao luôn quan tâm, tạo điều kiện để Công đoàn VKSND tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao sẽ tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, Công đoàn Viên chức Việt Nam, bổ sung vào Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VKSND tối cao năm 2021 để triển khai, thực hiện.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VKSND tối cao năm 2021 và bế mạc thành công tốt đẹp.

TG
Tìm kiếm