CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 14 VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

21/01/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/01/2021, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 14.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao
trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Cơ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho Vụ 14

Theo báo cáo kết quả công tác, năm 2020, đơn vị đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, hiệu quả theo Chỉ thị và Kế hoạch công tác năm 2020. Trong đó, công tác pháp chế của đơn vị là công tác trọng tâm, đã giải quyết cơ bản những vướng mắc về pháp luật, phục vụ đắc lực cho công tác thực tiễn của Ngành. Chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của VKSND tối cao luôn được các cơ quan hữu quan đánh giá cao. Những kết quả công tác đạt được đã tác động tích cực, kịp thời trong việc góp phần giúp lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của VKSND trong năm 2020; định hướng, xây dựng Chiến lược phát triển ngành Kiểm sát nhân dân; tăng cường hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị

Một số kết quả nổi bật trong năm 2020 của Vụ 14: Hoàn thành tốt trách nhiệm chủ trì nghiên cứu, góp ý hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và trực tiếp xây dựng phần quy định thuộc trách nhiệm của VKSND tối cao; chủ trì xây dựng Danh mục Bí mật nhà nước thuộc VKSND tối cao; chủ trì, nghiên cứu góp ý 11 dự án luật khác và 04 hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; nghiên cứu, góp ý xây dựng 11 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do VKSND tối cao phối hợp xây dựng, ban hành. Phối hợp với Vụ 13 hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp hình sự; phối hợp xây dựng và tổ chức thẩm định 03 văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc VKSND tối cao chủ trì; chủ trì xây dựng 02 Báo cáo lớn của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV; phối hợp tái xuất bản, phát hành cuốn sách “Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết án, vụ việc về tội phạm, vi phạn pháp luật về ma tuý”; chủ trì tổ chức 06 Hội nghị, Hội thảo; phối hợp tổ chức và thẩm định tài liệu 08 Hội nghị tổng kết thi hành pháp luật, tập huấn nghiệp vụ trong Ngành.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện phương châm công tác năm 2021 của toàn Ngành “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; tăng cường đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị; công chức phải “Chủ động, tận tụy, kỷ luật, trung thực” trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Xác định giải pháp đột phá là nâng cao thực tiễn trong công tác pháp chế, nghiên cứu khoa học trên cơ sở tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao và VKSND địa phương; đổi mới, kiện toàn công tác cán bộ của đơn vị thông qua việc luân chuyển vị trí công tác của công chức trong đơn vị; tiếp tục tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng.

TL
Tìm kiếm