CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 6 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2022

11/01/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 11/01/2022, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 6 VKSND tối cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem video Báo cáo kết quả công tác năm 2021 của Vụ 6. Theo đó, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên nhất là phát huy trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Ngành, Quốc hội giao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho Vụ 6

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch covid- 19 và thực hiện giãn cách xã hội nhưng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị nên các khâu công tác của Vụ vẫn đảm bảo thực hiện đúng, đủ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao; phối hợp chặt chẽ trong việc phân loại, thụ lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm; các tố giác, tin báo đều được trao đổi thống nhất quan điểm trước khi ra quyết định giải quyết, do đó kết quả giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra bảo đảm đạt chất lượng, nội dung các yêu cầu điều tra đảm bảo ý nghĩa chứng minh tội phạm được Cơ quan điều tra thực hiện nghiêm túc.

Các trường hợp tạm đình chỉ điều tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội. Không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Các vụ án trong giai đoạn truy tố được giải quyết nhanh, đúng quy định pháp luật. Kiểm sát viên biệt phái bám sát các vụ án phân công Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Công tác xây dựng Ngành chuyển biến tích cực, tập thể lãnh đạo Vụ đã đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; trong công tác chuyên môn nghiệp vụ đã áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị về các đề án, chuyên đề theo kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao phân công để tổ chức thực hiện. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được nâng cao; công tác tổ chức cán bộ được đặc biệt chú trọng; phân công cán bộ phù hợp với năng lực sở trường cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho Phòng 3 thuộc Vụ 6

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương kết quả công tác của Vụ 6 đạt được trong năm 2021. Đồng thời, chia sẻ về những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đơn vị đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm đề nghị Vụ 6 quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2022; tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả", tăng cường trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường trách nhiệm công tố của Kiểm sát viên ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra VKSND tối cao; thường xuyên rà soát, đánh giá tài liệu, chứng cứ đã thu thập và yêu cầu Điều tra viên cung cấp tài liệu, chứng cứ kịp thời để nghiên cứu, giải quyết vụ án một cách kịp thời, đúng pháp luật…

TL
Tìm kiếm