CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 8 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2021

22/01/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/01/2021, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số đơn vị VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 8.

Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo kết quả công tác, năm 2020, tập thể đơn vị đã đoàn kết, thống nhất chấp hành nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2020; đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch và Chương trình đã đề ra; VKSND các địa phương thực hiện nghiêm các yêu cầu, chỉ tiêu theo quy định; qua đó, chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm sát được bảo đảm.

Một số điểm nhấn mang tính đột phá được đơn vị thực hiện là: Tham mưu ban hành 02 văn bản chỉ đạo đối với VKSND các địa phương phối hợp, tăng cường công tác kiểm sát tại các cơ sở giam giữ để phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và bảo đảm chế độ đối với người bị giam giữ; tham mưu ban hành 02 Hướng dẫn hoạt động kiểm sát đối với toàn Ngành; ký, ban hành quy định phối hợp với các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thuộc VKSND tối cao để kiểm sát chặt chẽ các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam trong các vụ án lớn, phức tạp, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; tăng cường công tác quản lý nghiệp vụ, kịp thời chỉ đạo VKSND các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động nghiệp vụ; tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, TAND tối cao để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Hoàn thành vượt chỉ tiêu nghiệp vụ được giao 04 cuộc kiểm sát đột xuất, ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ, 04 kiến nghị tổng hợp, 10 kháng nghị, giải quyết đơn theo thẩm quyền vượt 20%. Tập trung kiểm sát thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, phát hiện nhiều vi phạm, Vụ 8 đã ban hành 03 bản kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục đối với 15 nhóm vi phạm và 12 văn bản kháng nghị riêng yêu cầu Tòa án có thẩm quyền hủy quyết định bắt buộc chữa bệnh có vi phạm nghiêm trọng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, năm 2020, tập thể Vụ 8 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; 01 đơn vị cấp phòng được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối và nhiều bằng khen khác cho các tập thể, cá nhân thuộc Vụ 8.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Vụ 8 xác định: Tiếp tục đổi mới phương thức kiểm sát đối với cơ sở giam giữ, nhất là tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam, nâng cao chất lượng kiểm sát hằng ngày tại nhà tạm giữ, hằng tuần tại trại tạm giam; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên ngành tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong định kỳ trực tiếp kiểm sát tại cơ sở giam giữ bảo đảm điều kiện thi hành các quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cùng cấp định kỳ hằng tháng rà soát, đối chiếu việc tiếp nhận bản án với số lượng người bị kết án phải thi hành nhằm đảm bảo việc Tòa án gửi bản án, ra quyết định về thi hành án hình sự đúng quy định của pháp luật. Định kỳ kiểm sát các cơ sở điều trị trong việc thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. Hướng dẫn nội dung kiểm sát thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật có liên quan đến kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Hướng dẫn, đánh giá tổng hợp trong toàn Ngành về kiểm sát việc xét quyết định hoãn thi hành án phạt tù, thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, lập hồ sơ quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và các quy định của pháp luật đối với Cơ quan thi hành án hình sự 02 cấp…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 yêu cầu đơn vị tiếp tục phương châm đổi mới tư duy công tác, đổi mới cách nghĩ, cách làm để công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thực chất, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người chấp hành án không bị luật hạn chế phải được tôn trọng và bảo vệ. Tập trung kiểm sát các nhà tạm giữ, trại tạm giam bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; đồng thời kiểm sát chặt chẽ việc hoãn thi hành án phạt tù; việc Tòa án gửi bản án và ban hành quyết định thi hành án hình sự; việc thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; đẩy mạnh công tác tự đào tạo nhằm xây dựng nguồn cán bộ chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

TL
Tìm kiếm