CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Quy định Viện Kiểm sát không điều tra lại phải bồi thường không đúng

29/05/2009
Cỡ chữ:   Tương phản
Theo Điều 31 của Dự thảo về trách nhiệm bồi thường của Viện Kiểm sát thì trong đó Điểm 9 quy định là Tòa cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại nhưng Viện Kiểm sát không điều tra. Theo tôi, quy định như thế này không đúng với Bộ luật tố tụng hình sự và không đúng với Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, bởi Viện Kiểm sát không có chức năng điều tra mà trách nhiệm điều tra thuộc cơ quan công an. Nếu khi hủy án phúc thẩm, hủy án sơ thẩm thì Viện Kiểm sát có trách nhiệm trả hồ sơ cho công an, nếu quy định như thế này thì Viện Kiểm sát phải điều tra lại là sai, Viện Kiểm sát không có chức năng điều tra mà Viện Kiểm sát chỉ trả lại hồ sơ cho công an. Cho nên chỗ này quy định Viện Kiểm sát không điều tra lại phải bồi thường không đúng, không chuẩn. Tôi đề nghị phải sửa lại chỗ này như sau "Nếu tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại, nhưng Viện Kiểm sát không trả lại hồ sơ cho công an mà giữ lại để hết thời hiệu điều tra không điều tra lại thì Viện Kiểm sát phải bồi thường. Còn nếu Viện Kiểm sát đã trả lại công an điều tra rồi thì thôi".
 
Quy định Viện Kiểm sát không điều tra lại phải bồi thường không đúng
 
 
(Đại biểu QH Nguyễn Bá Thuyền, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng)
 
“ Theo Điều 31 của Dự thảo về trách nhiệm bồi thường của Viện Kiểm sát thì trong đó Điểm 9 quy định là Tòa cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại nhưng Viện Kiểm sát không điều tra. Theo tôi, quy định như thế này không đúng với Bộ luật tố tụng hình sự và không đúng với Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, bởi Viện Kiểm sát không có chức năng điều tra mà trách nhiệm điều tra thuộc cơ quan công an. Nếu khi hủy án phúc thẩm, hủy án sơ thẩm thì Viện Kiểm sát có trách nhiệm trả hồ sơ cho công an, nếu quy định như thế này thì Viện Kiểm sát phải điều tra lại là sai, Viện Kiểm sát không có chức năng điều tra mà Viện Kiểm sát chỉ trả lại hồ sơ cho công an. Cho nên chỗ này quy định Viện Kiểm sát không điều tra lại phải bồi thường không đúng, không chuẩn. Tôi đề nghị phải sửa lại chỗ này như sau "Nếu tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại, nhưng Viện Kiểm sát không trả lại hồ sơ cho công an mà giữ lại để hết thời hiệu điều tra không điều tra lại thì Viện Kiểm sát phải bồi thường. Còn nếu Viện Kiểm sát đã trả lại công an điều tra rồi thì thôi". Thứ hai là có thể Viện Kiểm sát vẫn phải bồi thường là không có quyết định cuối cùng khi tòa phúc thẩm hủy án thì đáng lẽ không đủ căn cứ buộc tội thì Viện Kiểm sát phải đình chỉ và trong trường hợp này đình chỉ thì tòa án phải bồi thường bởi vì tòa án đã tuyên bố có tội thì tòa phúc thẩm xử, cho nên quy định Tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại nhưng Viện kiểm sát không điều tra lại, rõ ràng quy định như thế này không chặt chẽ. Tôi đề nghị sửa lại là Viện kiểm sát phải trả lại cơ quan điều tra nếu mà quá trình điều tra mà không chứng minh được tội phạm và đình chỉ thì tòa án phải bồi thường.”
Hoàng Long
 
Tìm kiếm