CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thông tin trên báo chí liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân

28/08/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
1.Báo An ninh Thủ đô số 2997 ngày 13/8/2010 có bài: “Một thanh niên chết trong nhà trọ” của Minh Anh. Nội dung báo nêu: Ngày 12/8/2010 tại số nhà 11 ngõ 260 đường Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện xác nạn nhân đã chết, qua xác định nạn nhân là anh Đỗ Văn Tân (SN 1981) trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ. Qua khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân bị đâm bằng vật sắc nhọn, vết thương ở phần ngực, cùng đó là toàn bộ tài sản cá nhân: xe máy, máy tính xách tay và điện thoại di động không còn. Cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ. Yêu cầu VKSND Tp Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, kiểm tra, báo cáo VKSNDTC. Vụ 1A theo dõi kết quả giải quyết. 2. Báo Tuổi trẻ Thủ đô số 754 ngày 13/8/2010 có bài: “Ai đã dìm quyền kháng cáo của đương sự” của Sông Phố- Đoàn Phước. Bài báo nêu về tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất giữa bà Nguyễn Thị Nhung và bà Hoàng Thị Bạch Tuyết ở phường Đông Hưng, quận 12, Tp Hồ Chí Minh. Vụ án được TAND quận 12 xét xử ngày 23/9/2009 tuyên huỷ hợp đồng mua bán nhà đất. Bà Tuyết đã nộp đơn kháng cáo và kèm theo biên lai thu tạm ứng án phí phúc thẩm ngày 12/10/2009 cho TAND quận 12. Trong khi đang xét đơn kháng cáo thì ngày 23/2/2010, vụ án đã được chuyển sang cơ quan Thi hành án để thi hành. Ngày 06/5/2010, TAND TP Hồ Chí Minh quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Tuyết vì cho rằng bà Tuyết từ bỏ việc kháng cáo do không nộp biên lai thu tạm ứng án phí phúc thẩm...
Ý kiến chđạo ca lãnh đạo VKSND tối cao v thông tin trên báo chí liên quan đến ngành Kim sát nhân dân
 
1. Báo An ninh Thđô s 2997 ngày 13/8/2010 có bài: “Mt thanh niên chết trong nhà tr” ca Minh Anh. Ni dung báo nêu: Ngày 12/8/2010 ti s nhà 11 ngõ 260 đường Cu Giy, Hà Ni phát hin xác nn nhân đã chết, qua xác định nn nhân là anh Đỗ Văn Tân (SN 1981) trú ti Thanh Sơn, Phú Th. Qua khám nghim hin trường xác định nn nhân bđâm bng vt sc nhn, vết thương phn ngc, cùng đó là toàn b tài sn cá nhân: xe máy, máy tính xách tay và đin thoi di động không còn. Cơ quan điu tra đang xác minh làm rõ.
Yêu cu VKSND Tp Hà Ni phi hp cht ch vi Cơ quan điu tra, kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi kết qu gii quyết.
2. Báo Tui tr Thđô s 754 ngày 13/8/2010 có bài: “Ai đã dìm quyn kháng cáo ca đương s” ca Sông Ph- Đoàn Phước. Bài báo nêu v tranh chp hp đồng mua bán nhà đất gia bà Nguyn Th Nhung và bà Hoàng Th Bch Tuyết phường Đông Hưng, qun 12, Tp H Chí Minh. V án được TAND qun 12 xét x ngày 23/9/2009 tuyên hu hp đồng mua bán nhà đất. Bà Tuyết đã np đơn kháng cáo và kèm theo biên lai thu tm ng án phí phúc thm ngày 12/10/2009 cho TAND qun 12. Trong khi đang xét đơn kháng cáo thì ngày 23/2/2010, v án đã được chuyn sang cơ quan Thi hành án để thi hành. Ngày 06/5/2010, TAND TP H Chí Minh quyết định không chp nhn đơn kháng cáo ca bà Tuyết vì cho rng bà Tuyết t b vic kháng cáo do không np biên lai thu tm ng án phí phúc thm.
Yêu cu VKSND Tp H Chí Minh kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 5 theo dõi chđạo.
3. Báo Pháp lut TP H Chí Minh s 217 ngày 13/8/2010 có bài: “V chết ti nhà tm gi Hu Giang” ca Gia Tu. Bài báo nêu: Ngày 07/8/2010 anh Trn Duy Hi phường Cái Khế, qun Ninh Kiu, Tp Cn Thơ b Công an th trn Cái Tc bt và giao cho công an huyn Châu Thành A, tnh Hu Giang tm gi vì nghi liên quan đến v cướp tài sn. Gia đình Hi nhn được tin anh Hi chết trong nhà tm gi công an huyn, đã yêu cu VKS và công an tnh Hu Giang làm rõ cái chết ca anh Hi.
Yêu cu VKSND tnh Hu Giang kim sát cht ch v vic trên theo quy định pháp lut, báo cáo cho VKSNDTC. V 1A theo dõi chđạo.
Cũng trong s báo này có bài: “ Quên khi t v án b hu án” ca Kiu Ngân”. Bài viết nêu ngày 24/9/2009, Cơ quan điu tra huyn Đức Cơ, tnh Gia Lai khi t b can đối vi Đức v ti gá bc, Thành v ti t chc đánh bc. Tuy nhiên cơ quan điu tra li quên không ra quyết định khi t v án, nhưng v án vn được đưa ra xét x.
Yêu cu VKSND tnh Gia Lai kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 1A chđạo gii quyết.
4. Báo Tin phong s 266 ngày 14/8/2010 có bài: “Th phm b tâm thn” ca Trường Văn. Bài viết nêu v v cháu bé Nguyn Ngc Trường, hc sinh lp 5 trường tiu hc Song H 1- Thun Thành, tnh Bc Ninh, ngày26/2/2010 b Dương Đình Sơn hành hung gây tn hi 32% sc kho, Công an huyn Thun Thành đã khi t v án, khi t b can, bt tm giam Sơn. Gia đình đề nghđược giám định tâm thn và kết qu giám định ca bnh vin tâm thn tnh Bc Ninh kết lun Sơn b tâm thn. Gia đình b hi yêu cu đưa Sơn đến Vin giám định pháp y tâm thn Trung ương giám định li, nhưng đến nay vn chưa thc hin. Tuy nhiên Vin kim sát huyn Thun Thành đã ra quyết định tm đình chđiu tra v án đối vi b can, gây bc xúc cho gia đình người b hi.
 Yêu cu VKSND tnh Bc Ninh kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi chđạo.
5. Báo Pháp lut Tp H Chí Minh s 220 ngày 16/8/2010 có bài: “Đương s kêu tri vì Toà liên tc hoãn x”, ca Công Tôn Đoàn. Ni dung báo nêu: Năm 2007 ông Nguyn Xuân Hoài khi kin công ty tcxi A v tranh chp hp đồng lao động, TAND qun Bình Thnh, Tp H Chí Minh đã xét x sơ thm, bn án đã b TAND Tp H Chí Minh hu do vi phm t tng nghiêm trng. TAND qun Bình Thnh th lý li và quyết định đưa ra xét x vào tháng 9/2008 nhưng li hoãn phiên toà, đến nay v án vn chưa được đưa ra xét x.
Yêu cu VKSND TP H Chí Minh kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 12 theo dõi chđạo.
6. Báo Lao động s 189 ngày 17/8/2010 có bài: “ Vì sao chưa khi t Dương Văn Hà” ca Anh Tun. Ni dung bài viết v vđánh nhau giành m cát gia 2 nhóm ca Dương Văn Hà, trú xã Thiu Thnh, huyn Thiu Hoá, tnh Thanh Hoá và Nguyn Văn Phước, trú xã Hà Phú, huyn Hà Trung, tnh Thanh Hoá, do tranh giành đim khai thác cát, Hà đã t chc đưa khong 20 thanh niên đến cướp thuyn ca Phước nhưng b nhóm ca Phước chng tr quyết lit nên mt s người nhóm ca Hà đã nhy xung sông nhưng do không biết bơi nên 3 người đã chết. V viđược cơ quan điu tra huyn Thiu Hoá chuyn h sơ sang VKSND đề ngh khi t b can Dương Văn Hà nhưng đến nay Hà vn nhn nhơ ngoài vòng pháp lut.
Yêu cu VKSND tnh Thanh Hoá kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi chđạo.
7. Báo Tui tr s 221 ngày 17/8/2010 có bài: “V 4 cán b Kim toán nhà nước b bt vì nhn hi l” ca nhóm phóng viên. Ni dung báo nêu: Ngày 14/8/2010 Công an tnh Qung Ngãi đã bt qu tang 4 cán b kim toán nhà nước gm Nguyn Văn Quyên, Nguyn Quang Đăng, Nguyn Quang Thanh và Ngô Hng Minh đều trú ti Hà Ni, v ti nhn hi l vi s tin là 290 triu t các nhà thu xây dng tuyến đường Di Lăng – Trà Trung. Qua khám xét ti phòng còn phát hin s tin trên 600 triu đồng.
Yêu cu VKSND tnh Qung Ngãi phi hp cùng Cơ quan điu tra, kim sát cht ch v vic trên và báo cáo VKSNDTC. V 1B theo dõi chđạo.
8. Báo Đời sng và Pháp lut s 62 ngày 19/8/2010 có bài: “Điu bt thường trong mt v tai nn giao thông Hà Nam” ca Hoàng Anh. Ni dung bài viết v v tai nn giao thông xy ra ngày 15/6/2010 ti cu Mai Xá, huyn Lý Nhân, tnh Hà Nam gia xe ô tô màu trng mang bin ch Anh Linh, BKS 89K-….và xe mô tô đi cùng chiu do Đinh Th Cm An, sinh năm 1992, trú ti thôn Mai Xá, xã Đồng Lý, huyn Lý Nhân, tnh Hà Nam điu khin. Hu qu: Đinh Th Cm An đã t vong. Gia đình nn nhân đã nhiu ln gi đơn nhưng v vic đến nay vn chưa được gii quyết.
Yêu cu VKSND tnh Hà Nam chđạo, xem xét gii quyết và báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi.
9. Báo Pháp lut Vit Nam s 231 ngày 19/8/2010có bài: “Đình ch v án có đúng pháp lut?” ca nhóm phóng viên. Ni dung báo nêu: Ngày 29/4/2008 anh ĐỗĐức Hnh, giáo viên trường THCS Bc Sơn, huyn An Dương, Hi Phòng b người nhà gia đình ông Nguyn Quang Vn khu 2, Cam L, Hùng Vương, Hi Phòng hành hung gây tn hi 12% sc kho do đa chn thương vùng đầu, mt, ngc; thit hi v tài sn khong 13,5 triu đồng. Sau 8 tháng Cơ quan công an qun Hng Bàng đưa anh Hnh Giám định li thương tt còn 0%, và đã ra quyết định đình chđiu tra v án. UBND TP Hi Phòng có công văn yêu cu Công an Tp Hi Phòng phi hp vi VKSND kim tra li v vic. Tuy nhiên đến nay v vic vn chưa được các cơ quan chc năng tr li.
Yêu cu VKSND Tp Hi Phòng kim tra chđạo gii quyết và báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi.
10. Báo Pháp lut Vit Nam s 232 ngày 20/8/2010 có bài: “Ba ln hu án?” ca H Thun Mn. Ni dung báo nêu: Ngày 26/01/2009, Đào Văn Th và 7 đối tượng khác thc hin hành vi hiếp dâm đối vi Lê Th Huy (sinh tháng 5/1992) Đồng Hc, huyn Yên Lp, tnh Phú Th. Ti bn án sơ thm ch tuyên pht Th và 4 đối tượng mc án t 24 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo còn 3 đối tượng không b truy t xét x. TAND huyn Yên Lp xét x sơ thm ln 2 nhưng vn b lt ti phm (không đưa Muôn, Hi, Hiếu ra xét x).
Yêu cu VKSND tnh Phú Th kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi chđạo.
Cùng trong s báo này có bài: “Thêm mt bn án sơ thm vi phm nghiêm trng th tc t tng” ca La Thành. Ni dung bài viết v v kin tranh chp hp đồng mua bán căn h gia nguyên đơn là Công ty TNHH SXKD XNK Bình Minh (Bitexco) và bđơn là Nguyn Th Bình. Tháng 2/2008 TAND qun Bình Thnh đã xét x sơ thm nhưng TAND Tp H Chí Minh x phúc thm hu án vì thiếu chng c và vi phm th tc t tng. V án được Toà án đưa ra xét x nhưng vn vi phm nghiêm trng v th tc t tng.
Yêu cu VKSND Tp H Chí Minh kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 5 theo dõi chđạo.
11. Báo Lao động s 192 ngày 20/8/2010 có bài: “C tình không thc hin lnh cp trên” ca Phùng Bc. Bài báo nêu cơ quan Thi hành án huyn Dĩ An, tnh Bình Dương tm gi s tin gn 9 tđồng để thi hành án nhưng c tình không thi hành đúng theo bn án dân s v vic tr li tin cho Công ty Maseco, gây nhiu khó khăn cho người được thi hành án.
Yêu cu VKSND tnh Bình Dương kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 10 theo dõi chđạo.
12. Báo Pháp lut Vit Nam s 234 ngày 22/8/2010 có bài: “Va định ti sai, va để lt ti phm” ca Bình Minh. Bài báo nêu: Năm 2003 UBND tnh Bc Giang có ngun vn h tr cho các h nông dân thuc xã Cao Thượng, huyn Tân Yên, tnh Bc Giang gn 3 tđồng. Ông Đặng Đức Bng, Nguyn Ngc Hi và Vũ Hng Phong, đã nh công ty TNHH Vn Thanh hoàn thành th tc pháp lý để rút tin chia nhau. Vin kim sát tnh Bc Giang khi t ông Bng, Phong và ông Hi v ti “tham ô tài sn”. Ngày 14/8/2008 TAND tnh Bc Giang đã x pht ông Bng 5 năm tù giam và ông Hi 4 năm tù giam, tuy nhiên ngày 26/11/2008 TANDTC x hu án đểđiu tra li vi du hiu ca ti “C ý làm trái các quy định ca nhà nước v qun lý kinh tế, gây hu qu nghiêm trng”. Nhưng VKSND tnh Bc Giang vn gi quan đim khi t các b cáo v ti “tham ô tài sn”. Đến nay v án vn chưa được gii quyết, do các cơ quan t tng chưa thng nht được ti danh và còn b lt ti phm. 
Yêu cu VKSND tnh Bc Giang báo cáo VKSNDTC. V 1B theo dõi chđạo.
13. Báo Công Lý s 67 ngày 21/8/2010 có bài: “Tòa đề ngh giám định li nhm làm rõ cái chết ca nn nhân” ca An Dương. Ni dung nêu: Ngày 16/8/2010 TAND huyn Bến Cát m phiên toà xét x b can Nguyn Anh Tú ng ti huyn Bến Cát, tnh Bình Dương v “ti đua xe trái phép” và đã quyết định tr h sơ yêu cu điu tra b sung, làm rõ nhiu du hiu khut tt xung quanh cái chết ca nn nhân Nguyn Thanh Tài xã Chánh Phú Hoà, huyn Bến Cát, tnh Bình Dương. Quá trình điu tra, truy t ca cơ quan điu tra và Vin kim sát b lt nhiu tình tiết quan trng, b lt ti phm, không x lý hành vi làm bng lái xe gi ca Tú và ông Nguyn Văn Liu (cha ca Tú); vết thương trên đầu nn nhân chưa được làm rõ...
Yêu cu VKSND tnh Bình Dương kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi chđạo.
14. Báo Pháp lut Vit Nam s 233 ngày 21/8/2010 có bài: “Phn ut v bé gái 3 tui b hàng xóm làm nhc”, ca Như Trang. Ni dung báo nêu: Ngày 01/4/2010 Đỗ Trng ánh phường Trn Hưng Đạo, Tp Ph Lý, tnh Hà Nam có hành vi dâm ô vi cháu Phương A (sinh năm 2007), Cơ quan điu tra đã ra quyết định khi t v án hình s và chuyn v án lên cơ quan Công an tnh Hà Nam đểđiu tra, nhưng đến nay chưa b khi t b can, mc dù gia đình cháu Phương A liên tc có đơn đề ngh x lý.
Yêu cu VKSND tnh Hà Nam kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi chđạo.
14. Báo Pháp lut Vit Nam s 235 ngày 23/8/2010 có bài: “ 4 phiên toà, mt ni oan” ca Nguyn Lê. Ni dung viết v Ông Lương Văn Quý và Trn Quc Gia Nghĩa, tnh Đăk Nông làm thơ trào phúng chng tham nhng, đã b các cơ quan t tng khi t, đưa ra xét x v ti “làm nhc người khác”. TAND tnh Đăk Nông x hu án đểđiu tra li vì không rõ đối tượng b hi, nhưng phiên toà sơ thm ln 2 x ngày 11/2/2009, VKS và Toà án th xã Gia Nghĩa vn truy t, xét x ông Quý và ông Quc v ti làm nhc người khác. Các b cáo kêu oan, TAND tnh Đăk Nông li “né” tránh trách nhim gii oan bng cách li hu án điu tra li. 
Yêu cu VKSND tnh Đăk Nông báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi chđạo.
16. Báo Người cao tui s 61 ngày 21/7/2010 có bài: “Bà Nguyn Th Minh đề ngh khi t chp hành viên Phm Quang Dũng” ca Trn Lê Dân. Ni dung báo nêu: Bà Nguyn Th Minh trú ti xóm 5, thôn Hoè Th, xã Xuân Phương, huyn T Liêm, Tp Hà Ni có ngôi nhà xây vi din tích là 47,16m2 trên tha đất 2.080m2 ca ông Vinh ct cho năm 2008. Năm 2009, ông Nguyn Huy Vũ và ông Nguyn Huy Vinh có tranh chp v mnh đất trên, TAND Tp Hà Ni x buc ông Vinh và các hđang trên mnh đất ca ông Vinh phi tr li đất cho ông Vũ. Tuy nhiên bà Minh không được biết và cũng không có tên trong bn án phi thi hành. Ngày 16/11/2009 TANDTC có công văn yêu cu Cc Thi hành án hoãn thi hành án để chuyn h sơ xem xét li, nhưng Cc thi hành án vn quyết định đưa ra thi hành. Ngày22/ 4/2010, Chp hành viên Phm Quang Dũng đã ch huy đến đập phá nhà ca bà Nguyn Th Minh do đó Bà Minh đề ngh phi truy t trách nhim hình sđối vi chp hành viên Phm Quang Dũng.  
Yêu cu VKSND Tp Hà Ni kim tra, kim sát cht ch v vic trên và báo cáo VKSNDTC. V 5 và V 10 theo dõi chđạo.
17. Báo Pháp lut Tp H Chí Minh s 229 ngày 25/8/2010 có bài: “Ai bo kê cho Tân “đầu bò” lng hành” ca Phương Nam. Ni dung bài viết v bn anh em h Châu là: Tân, Vũ, Thun và Anh (cùng là võ sư) t Bình Định đến xã Vĩnh Tuy, huyn Tuy Phong, tnh Bình Thun mđường và thành lp Công ty TNHH Đại Nam. Nhân dân bc xúc vì anh em Tân ‘đầu bò” đã gây ra hàng chc vđánh người, hu hoi tài sn nhưng tt cđều chìm xung. Như v ngày 20/3/2010 đội công nhân ca Công ty Đại Nam đến Doanh nghip sn xut tôm ging Trí Mđểđui đánh công nhân và đập phá gây thit hi cho DN Trí M khong 25 triu đồng nhưng Công an huyn Tuy Phong vn không gii quyết; V Ngày 19/4 anh em Tân gây thương tích nng cho anh Đinh Văn Bình và v, cùng em trai, nhưng đến nay v vic vn chưa được khi t, điu tra.
Yêu cu VKSND tnh Bình Thun kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi.
18. Báo Lao động s 195báo Đời sng và Pháp lut s 64 ngày 24/8/2010 có bài: “Máy móc đến vô tâm” ca Lê Thanh Phong và nhóm phóng viên. Ni dung báo nêu: Hoàng Đức Vng, ng khu ph 2 phường Hip Bình Phước, ThĐức và Phú Văn Tun, ng An Lc, Bình Tân là 2 đối tượng móc túi đã móc ví ca bà Nguyn Th Kim Liên trên tuyến xe buýt Bến Thành – Sui Tiên, b phát hin 2 đối tượng đã dùng dao rch mt bà Liên, anh Mai Văn Chiêm và mt thanh niên phn đối lin bđối tượng đâm 3 nhát vào lưng và đùi. Nhưng ch sau 2 ngày Công an huyn ThĐức, Tp H Chí Minh đã th các đối tượng móc túi và đâm người trên xe buýt ch vì tang vt chưa ti 2 triu đồng và thương tt chưa đến 11%, gây cho người dân hoang mang vì thy k cướp dùng hung khí để tn công người lương thin mà không b x lý, dư lun cho rng cơ quan Công an áp dng pháp lut máy móc, dn đến b lt ti phm.
Yêu cu VKSND Tp H Chí Minh kim tra, chđạo gii quyết v vic theo quy định pháp lut và báo cáo VKSNDTC. V 1A theo dõi.
19. Báo Lao động s 196 ngày 25/8/2010 có bài: “Liu có sót người, lt ti” ca Sơn Đà. Ni dung báo nêu: Trn Hoài An- cán b Công ty c phn phát trin k thut xây dng- Công ty xây dng Hà Ni (Cty TDC) nhn thi công mt s công trình xây dng nhà th dc th thao và công trình làm đường. Trong quá trình thi công An đã khai khng để rút hơn 4 tđồng s dng cá nhân. Cơ quan điu tra Công an Hà Ni đã khi t, bt tm giam đối vi Trn Hoài An v ti tham ô tài sn. Trong khi đó các đối tượng nguyên là Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng ch b x lý hành chính.
Yêu cu VKSND TP Hà Ni kim tra, báo cáo VKSNDTC, V 1A theo dõi.
20. Báo Tin phong s 238 ngày 26/8/2010 có bài: “Lt người, lt ti, trách nhim thuc ai?” ca nhóm phóng viên. Bài viết nêu v v án ngày 9/12/2009 ti quán Karaoke Sao Mai s 158 Thái Hà, qun Đống Đa, Tp Hà Ni, Công an Tp Hà Ni đã bt qu tang 31 đối tượng đang s dng ma tuý tng hp, trong đó có Nguyn Thượng Nguyên trú ti t 14, phường Gia Sàng, Tp Thái Nguyên là người t chc s dng ma tuý. Công an qun Đống Đa khi t v án và khi t b can, bt tm giam hai nhân viên cùng ch quán Karaoke. Ngày 15/8/2010, TAND qun Đống Đa, Tp Hà Ni xét x v án nhưng đối tượng Nguyên li không b khi t, truy t, xét x v hành vi “t chc s dng trái phép cht ma tuý”. Lut sư cho rng Vin kim sát, Toà án còn b lt ti phm. 
Yêu cu VKSND Tp Hà Ni kim tra, báo cáo VKSNDTC. V 1C theo dõi, chđạo.
Tng hp: Thu Hương
 
 
 
                                                                  
 
 
Tìm kiếm