CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Giang – Quảng Trị – Long An

13/07/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 11/7/2020, gồm những nội dung sau: VKSND các tỉnh Bắc Giang và Quảng Trị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020; VKSND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.

VKSND tỉnh Bắc Giang: Vừa qua, VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xây dựng ngành của VKSND tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề ra nhiều giải pháp, biện pháp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo bước chuyển biến trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đảm bảo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương các đơn vị trong ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản l‎ý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo, có biện pháp, giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2020.

VKSND tỉnh Quảng Trị: Vừa qua, VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Hưng Bình, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, VKSND hai cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp. Toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức và thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị công tác năm 2020 và các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao. Lãnh đạo VKSND hai cấp tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác xây dựng Ngành được chú trọng, đặc biệt là về đội ngũ cán bộ công chức; công tác chính trị, tư tưởng được Ban Cán sự đảng, Cấp ủy Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh quan tâm và thực hiện thường xuyên. VKSND hai cấp đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; những kết quả đạt được đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, cũng như góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hưng Bình, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị biểu dương những thành tích công tác mà các đơn vị đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, yêu cầu, trong 06 tháng cuối năm 2020, các đơn vị chủ động đưa ra các giải pháp công tác để nâng cao hơn nữa chất lượng các khâu công tác, đặc biệt là khâu công tác trọng tâm, đột phá của năm 2020; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đảm bảo xử lý đúng pháp luật các vụ, việc; tăng cường công tác kiến nghị, nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra…

VKSND tỉnh Long An: Vừa qua, VKSND tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Hòa, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh…

Đồng chí Trương Văn Nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh trao tặng giấy khen
cho tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua  2020 – 2025. Trong 5 năm qua, VKSND hai cấp luôn hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Ngành và đơn vị phát động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Hằng năm, đều đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và Quốc hội. Để đạt được những thành tích nêu trên là do VKSND hai cấp tỉnh Long An luôn gắn hoạt động thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn; công tác thi đua được phát động kịp thời, có trọng tâm; việc khen thưởng công bằng, chính xác, qua đó, động viên cán bộ, công chức phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TL (tổng hợp)
Tìm kiếm