CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Nguyên – Hải Dương – Bình Định

29/06/2020
Cỡ chữ:   Tương phản

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 26/6/2020, gồm những nội dung sau: VKSND tỉnh Thái Nguyên sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020; VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; VKSND tỉnh Bình Định phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai”.

VKSND tỉnh Thái Nguyên: Vừa qua, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến 9 điểm cầu tại VKSND cấp huyện.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, Tỉnh ủy Thái Nguyên, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, triển khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 96/2019/QH14: Đã kiểm sát 100% các trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; ra quyết định truy tố đúng thời hạn 100% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; bảo đảm truy tố bị can đúng tội; tỷ lệ các kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 85,7% (vượt chỉ tiêu 15,7%); 100% kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận những kết quả của các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát và công tác thi hành án, triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân…

VKSND tỉnh Hải Dương: Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Tiến Phụng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hải Dương dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Hải Dương khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Hải Dương đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trên tất cả các mặt. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi trọng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, Đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Tiến Phụng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hải Dương đồng tình và đánh giá cao với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, chỉ ra các nhóm vấn đề về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo cơ quan, đoàn thể và công tác phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan và Ban cán sự đảng; đề nghị Đảng bộ cần nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí; trong đó đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh được bầu là Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu ra 02 đồng chí để tham gia dự Đại hội Đảng bộ cấp trên và 01 đại biểu dự khuyết.

VKSND tỉnh Bình Định: Vừa qua, VKSND tỉnh Bình Định phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai”. Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Sang, Viện trưởng VKSND tỉnh.

Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá thực tiễn thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự, hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định; chỉ ra các dạng vi phạm pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như của UBND các cấp; phân tích nguyên nhân vi phạm, những khó khăn, vướng mắc về áp dụng các quy định pháp luật liên quan. Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác giải quyết các vụ án về đất đai trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại Hội thảo, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2019, trên địa bàn tỉnh Bình Định có hơn 3.000 vụ án dân sự, hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó hơn 300 vụ án hành chính. Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp tỉnh Bình Định đã phát hiện 53 bản án, quyết định có vi phạm pháp luật, ban hành 49 kháng nghị phúc thẩm, 05 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm được Tòa án đưa ra xét xử chấp nhận đạt tỷ lệ trên 92%. Ngoài ra, VKSND hai cấp đã ban hành 19 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật, trong đó có 14 kiến nghị đối với Tòa án, 05 kiến nghị đối với UBND.

Toàn cảnh Hội thảo

Trên cơ sở kết quả giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đất đai, VKSND tỉnh Bình Định đã xây dựng chuyên đề “Trao đổi, rút kinh nghiệm qua giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định trong 05 năm (2015-2019)”. Chuyên đề đã phân tích những dạng vi phạm pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ án, như: Thụ lý không đúng thẩm quyền, bỏ sót người tham gia tố tụng, xác định quan hệ tranh chấp không đúng, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ,… Chuyên đề cũng đánh giá việc ban hành các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thời gian qua tại một số nơi, vẫn còn trường hợp vi phạm trong việc thu hồi đất, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm hành chính… Phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác giải quyết án liên quan đất đai thời gian tới.

TL (tổng hợp)
Tìm kiếm