CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương VKSND cấp cao tại Đà Nẵng – Quảng Trị

27/03/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 27/3/2020, gồm các nội dung chính sau: VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) triển khai thí điểm “số hoá hồ sơ” vụ án hình sự; VKSND tỉnh Quảng Trị triển khai...

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 27/3/2020, gồm các nội dung chính sau: VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) triển khai thí điểm “số hoá hồ sơ” vụ án hình sự; VKSND tỉnh Quảng Trị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

VKSND cấp cao 2: Quán triệt, thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện cấp cao 2 và chỉ đạo của Viện trưởng Viện cấp cao 2 về việc triển khai thí điểm “số hóa hồ sơ vụ án”, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Viện cấp cao 2. Sau thời gian triển khai, lựa chọn, xây dựng và thực hiện, vừa qua, Văn phòng Viện cấp cao 2 đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm “số hóa hồ sơ” vụ án hình sự P.V.Q phạm tội “Giết người”. Tham dự và chỉ đạo buổi nghiệm thu có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2 và các đồng chí Viện trưởng các Viện nghiệp vụ, Chánh Văn phòng thuộc Viện cấp cao 2 cùng dự.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đánh giá kết quả thực hiện “số hóa hồ sơ” vụ án hình sự P.V.Q phạm tội “Giết người” các đồng chí dự đã đánh giá, nhận xét: Việc xây dựng “số hóa hồ sơ” đã đáp ứng được yêu cầu nhằm phục vụ tốt công tác kiểm sát xét xử, tranh tụng, công bố, trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa phúc thẩm của Kiểm sát viên. Tuy nhiên, để thực hiện và “vận hành” tốt việc “số hóa hồ sơ” thì trong thời gian tới bản thân các Kiểm sát viên cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong khai thác hồ sơ đã được số hóa. Đồng thời, lãnh đạo Viện cũng quan tâm trang bị và nâng cấp các thiết bị như máy vi tính, ổ cứng….cho các đơn vị nghiệp vụ.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện cấp cao 2 đánh giá cao kết quả “hồ sơ số hóa” vừa được xây dựng, hồ sơ số hóa đã cho thấy những lợi ích thiết thực, không chỉ giúp Kiểm sát viên truy xuất dữ liệu, tìm kiếm tài liệu với những hồ sơ hàng ngàn, vài chục ngàn bút lục; phục vụ tốt cho hoạt động tranh tụng tại phiên tòa bảo đảm khách quan, chính xác và thuyết phục cao. Bên cạnh đó, giúp giảm bớt chi phí (dùng cho việc photo, in ấn), thuận tiện cho việc lưu trữ, linh hoạt trong việc chuyển giao giữa các đơn vị trong Ngành.

Đồng chí Viện trưởng giao đơn vị Văn phòng tiếp thu các ý kiến góp ý về việc “số hóa hồ sơ” để tiếp tục cải tiến, bổ sung hoàn thiện và nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tài liệu, đề xuất mua sắm, bổ sung các trang thiết bị phục vụ việc tổ chức tập huấn, thống nhất trong xây dựng “số hóa hồ sơ” đến toàn thể Kiểm sát viên, công chức làm công tác nghiệp vụ trong tất cả các khâu công tác kiểm sát thuộc Viện cấp cao 2 trong thời gian tới.

VKSND tỉnh Quảng Trị: Trước diễn biến mới của dịch bệnh covid-19, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, của công chức, người lao động trong đơn vị. Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Thông báo ý kiến kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Trị.

VKSND tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên cập nhật diễn biến mới của dịch bệnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; chuẩn bị các phương án để chủ động tham gia các hoạt động ứng phó khi có yêu cầu. Viện kiểm sát hai cấp hạn chế các cuộc họp trực tiếp ở trụ sở VKSND; tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Phối hợp với tổ chức Công đoàn mua và cấp khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho công chức, người lao động trong đơn vị; công chức, người lao động thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi cơ quan; không tụ tập đông người. Khách đến cơ quan liên hệ công tác trước khi vào làm việc phải báo cáo với nhân viên bảo vệ, trung thực khai báo các thông tin về nhân thân và nội dung cần trao đổi; cơ quan đã cung cấp và yêu cầu công dân thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Đoàn thanh niên chủ động dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc và khuôn viên xung quanh cơ quan, xịt khử trùng ở những vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao như tay nắm cửa ra vào phòng làm việc, phòng họp, nhà vệ sinh cơ quan…

Lãnh đạo VKSND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị VKSND hai cấp trong tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngày 24/3/2020, Thanh tra của VKSND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với một số VKS cấp huyện; qua công tác kiểm tra thấy: Lãnh đạo các đơn vị đã quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của VKSND tỉnh đến công chức, người lao động trong đơn vị, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19…

TL

(tổng hợp)

Tìm kiếm