CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO KHOÁ XXII

25/11/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/11/2008, Công đoàn VKSNDTC đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn VKSNDTC khoá XXII, đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Tiến sỹ Khuất Văn Nga - Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSNDTC; đại diện của Công đoàn Viên chức Việt Nam và toàn thể đại biểu Công đoàn cơ quan VKSNDTC. Tại Đại hội lần này đã kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được của Công đoàn VKSNDTC nhiệm kỳ XXI (2006 - 2008) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ XXII nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN
VIN KIM SÁT NHÂN DÂN TI CAO KHOÁ XXII
 
 
 
(Đ/c Khut Văn Nga, Bí thưĐảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chđạo hội ngh)
 
Ngày 21/11/2008, Công đoàn VKSNDTC đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn VKSNDTC khoá XXII, đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Tiến sỹ Khuất Văn Nga - Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSNDTC; đại diện của Công đoàn Viên chức Việt Nam và toàn thể đại biểu Công đoàn cơ quan VKSNDTC. Tại Đại hội lần này đã kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được của Công đoàn VKSNDTC nhiệm kỳ XXI (2006 - 2008) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ XXII nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
 
 
 
(Phó Viện trưởng VKSNDTC Khut Văn Nga
chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chp hành Công đoàn nhim k XXII)
 
Trong những năm qua, Công đoàn VKSNDTC đã làm được nhiều việc hiệu quả, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, động viên cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn VKSNDTC thường xuyên tổ chức các phong trào từ thiện, quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, tai nạn, chất độc da cam, những người có hoàn cảnh đặc biệt, lập quỹ khuyến học. Công đoàn VKSNDTC luôn được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá là Công đoàn cơ sở vững mạnh và được tặng nhiều bằng khen. Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND nhiệm kỳ lần này đã trao Kỷ niệm chương, bằng khen “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho một số cán bộ Công đoàn VKSNDTC.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn VKSNDTC khoá XXII, thông qua Nghị quyếtnhiệm kỳ XXII. Đại hội đã diễn ra thành công, tốt đẹp.
 
Quyết Thắng
Tìm kiếm