CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TIẾP ĐOÀN HỌC VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

30/10/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 29/10/2008, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tiến sỹ Khuất Văn Nga, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có buổi gặp mặt và nói chuyện với Đoàn học viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về chương trình cải cách tư pháp của Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Hà Nội.
LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
TIẾP ĐOÀN HỌC VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
 
 
 
(Tiến sỹ Khuất Văn Nga, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại buổi tiếp)
 
Ngày 29/10/2008, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tiến sỹ Khuất Văn Nga, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có buổi gặp mặt và nói chuyện với Đoàn học viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về chương trình cải cách tư pháp của Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Hà Nội.
Thực hiện thỏa thuận hợp tác đã xác định, trong những năm qua ngành Kiểm sát hai nước không ngừng tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về nhiều mặt, trong đó Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đặc biệt coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển của ngành Kiểm sát Lào. Tháng 9/2008, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào đã cử Đoàn học viên gồm 17 cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố của Lào tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Hà Nội.
Trong buổi tiếp, Phó Viện trưởng Khuất Văn Nga khẳng định: Cải cách tư pháp là chủ trương lớn, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm xây dựng một nền pháp chế trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, vì sự nghiệp phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng chí Phó Viện trưởng giới thiệu với Đoàn về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện cải cách tư pháp của các cơ quan tư pháp Việt Nam như: Những thay đổi lớn của tư pháp Việt Nam sau 20 năm đổi mới và tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát trong thời kỳ đó và sau năm 2010; Một số vấn đề cơ bản của cải cách tư pháp liên quan đến hệ thống tố tụng hình sự Việt Nam…Đề cập về nội dung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Phó Viện trưởng Khuất văn Nga nhấn mạnh: Tố tụng hình sự là một trong những lĩnh vực được quan tâm của chương trình cải cách tư pháp nhằm đảm bảo đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; cải cách mạnh mẽ các thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, chặt chẽ nhưng thuận tiện, bảo đảm sự tham gia, giám sát của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Thực hiện cải cách tư pháp liên quan đến hệ thống tố tụng hình sự Việt Nam, đồng chí phó Viện trưởng nêu rõ chủ trương cần phải thể chế hóa trong pháp luật tố tụng hình sự gồm: Xây dựng các thủ tục tố tụng phù hợp với tổ chức hệ thống cơ quan xét xử và Viện kiểm sát 4 cấp; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự; đổi mới tổ chức cơ quan điều tra; tăng cường hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự…
 

 

(Đồng chí Trần Quốc Vượng,Ủy viên trung ương Đảng,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn học viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao CHDCND Lào, tháng 9/2008)

 
Thay mặt toàn thể học viên, Trưởng đoàn Phavoong Liennuvong cảm ơn Phó Viện trưởng Khuất Văn Nga đã giành thời gian tiếp và truyền đạt cho Đoàn học viên cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào về tiến trình cải cách tư pháp của Việt Nam. Được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, các học viên Lào đã tiếp thu được kiến thức bổ ích, thiết thực, góp phần đạt kết quả tốt trong khóa học. Đây là những cơ sở vững chắc để vận dụng trong thực tiễn nghiệp vụ kiểm sát, hoàn thành nhiệm vụ học tập được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào giao phó.
Tin và ảnh: Ban Biên tập
 
Tìm kiếm