CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Thực hiện tốt tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra

21/11/2019
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế số 169/QĐ-VKSTC, Quy chế số 170/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Ngày 21/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế số 169/QĐ-VKSTC, Quy chế số 170/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao có các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự trung ương; lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo, công chức Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1. Đại biểu ngoài Ngành có đại diện Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cục điều tra phòng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới tất cả các điểm cầu trong toàn Ngành.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

phát biểu tại hội nghị

Việc tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2013 và 01 năm thực hiện Quy chế số 169, Quy chế số 170 trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành chỉ thị mới về tăng cường công tố trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự thay thế Chỉ thị 06/2013; hợp nhất Quy chế 169, Quy chế 170 và Quy chế tạm thời số 03 ngày 29/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày các báo cáo: Báo cáo tóm tắt tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06; báo cáo tóm tắt sơ kết Quy chế 169, Quy chế 170; báo cáo tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 06, Quy chế 169, Quy chế 170.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 

 

 

Tiếp đó, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phần tham luận; đại diện Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn và biện pháp, phương thức để thực hiện tốt trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định ngành Kiểm sát nhân dân đã thực hiện tốt tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; đảm bảo truy cứu trách nhiệm hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế mức thấp nhất việc oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nguồn căn cứ để xác định dấu hiệu tội phạm, xem xét, quyết định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, đảm bảo việc truy tố đúng người đúng tội, hạn chế đến mức thấp nhất việc oan sai và bỏ lọt tội phạm. Việc tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 06 và sơ kết Quy chế 169, Quy chế 170 là việc làm cấp thiết đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra hiện nay trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm...

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Cũng tại hội nghị, đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trao tặng bằng khen cho một số tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 06/2013.

Thành Luân

Tìm kiếm