CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 13 VKSND tối cao: Công tác tương trợ tư pháp về hình sự đạt kết quả tích cực

27/06/2018
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 27/6/2018, đồng chí Trần Công Phàn Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

 

Ngày 27/6/2018, đồng chí Trần Công Phàn Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 13 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự Hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ 13 do đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng trình bày tại Hội nghị đánh giá: Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự được triển khai thực hiện theo đúng Chỉ thị, Kế hoạch công tác được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; khâu công tác đột phá cũng được thực hiện tích cực.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về công tác đối ngoại, trong kỳ, đơn vị đã phối hợp tổ chức 11 Đoàn công tác, trong đó có 05 Đoàn cấp cao; 03 Đoàn cấp vụ và 03 Đoàn Viện kiểm sát nhân dân địa phương đi thăm và làm việc tại nước ngoài. Tổ chức đón tiếp 05 Đoàn nước ngoài tới thăm, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 02 Đoàn nước ngoài tới thăm, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân địa phương. Thẩm định, báo cáo đề xuất Lãnh đạo Viện đồng ý cho phép Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ký kết Thỏa thuận họp tác với Viện Công tố Incheon, Hàn Quốc. Phối hợp với nhóm G4 tổ chức Hội thảo quốc tế về Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự tại Hà Nội.

Công tác tương trợ tư pháp về hình sự cũng được đơn vị thực hiện đạt hiệu quả cao. Tổng số ủy thác có kết quả tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017; số ủy thác tư pháp của Việt Nam gửi đi nước ngoài có kết quả tăng 114,6% so với cùng kỳ năm 2017. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đoàn đi đàm phán thành công 02 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với Cuba và Mô-dăm-bích. Tích cực tham mưu với Lãnh đạo Viện phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật và điều ước quốc tế về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù và tương trợ tư pháp về dân sự.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao kết quả của Vụ 13 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 13 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thực hiện tốt vai trò Cơ quan trung ương trong tương trợ tư pháp về hình sự; làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp hình sự theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và các văn bản pháp luật liên quan, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, nhất là với các quốc gia láng giềng và các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm củng cố và phát triển các quan hệ được thiết lập theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, Thỏa thuận hợp tác với nước ngoài. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự; triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và hoàn thiện các đề tài khoa học, đề án được giao.

Trường Giang

 

Tìm kiếm