CÔNG TÁC KIỂM SÁT
SX theo ngày
Quyền rút yêu cầu khởi tố của bị hại ở giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 19/02/2020
BLTTHS năm 2015 cho phép người bị hại có thể rút yêu cầu khởi tố vụ án vào bất cứ giai đoạn tố tụng nào trong quá trình giải quyết vụ án, nhằm đảm bảo cho bị hại có nhiều thời gian để cân nhắc giữa lợi ích và thiệt hại trong việc đưa vụ án ra xét xử...
Bàn về kiểm sát thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự 18/02/2020
Khi thực hiện kiểm sát nội dung về quyền yêu cầu THADS của đương sự, một trong những hoạt động quan trọng của VKSND là xác định thời hiệu yêu cầu THADS của đương sự nhằm đảm bảo việc đồng ý hay từ chối tổ chức THADS...
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án bị hủy để điều tra lại 17/02/2020
Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án Nguyễn Xuân Thi phạm tội: "Cố ý gây thương tích", bị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm TAND cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng...
Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại 12/02/2020
Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm 03 vụ án hình sự bị hủy án để điều tra lại do bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ra Thông báo số 16/TB-VC2-V1 đến các Viện kiểm sát trong khu vực...
Một số vấn đề cần chú ý khi áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt 11/02/2020
Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS) là một trong những căn cứ quan trọng để Tòa án quyết định một mức hình phạt cụ thể đối với người phạm tội. Để có thể quyết định một mức hình phạt phù hợp tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm...
Xác định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 07/02/2020
Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu vào phân tích các dấu hiệu cơ bản của tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (Điều 244); từ đó xác định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại khi phạm tội này một cách chính xác và hiệu quả.
Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ, Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân 03/02/2020
Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành Quyết định số 649/QĐ-VKSTC về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân và Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân - “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X”. Ban Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm...
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân 03/02/2020
Ngày 15/01/2020, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về tổ chức thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”...
Tổ chức Hội diễn văn nghệ, Giải thể thao và 2 cuộc thi viết về ngành KSND 03/02/2020
VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân, Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân - “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X” năm 2020; Thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân...
Bàn về vấn đề kê biên, xử lý phần tài sản còn lại chưa xác định trong khối tài sản chung để thi hành án 31/01/2020
Luật Thi hành án dân sự và các văn bản liên quan quy định rõ, chi tiết việc xác định, phân chia phần quyền sở hữu, sử dụng tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung; tuy nhiên trong thực tiễn áp dụng vẫn còn nhiều quan điểm xử lý khác nhau...
12345678910...

Số lần truy nhập 44652076
Số người đang xem: 2020