TIN TỔNG HỢP
SX theo ngày
Đề xuất giảm số lượng các Bộ, cơ quan ngang bộ 21/02/2020
Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, cần nghiên cứu cắt giảm số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ xuống mức phù hợp. Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội thảo góp ý “Báo cáo đề xuất, kiến nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026” nhằm làm rõ những hạn chế, bất cập...
Quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 20/02/2020
Ngày 12/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 17/02/2020
Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2020...
Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình 14/02/2020
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Giải pháp thúc đẩy năng suất lao động quốc gia 13/02/2020
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.
Quy định mức nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước 12/02/2020
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg quy định mức nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Quyết định định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2020.
Quy định mới về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự 12/02/2020
Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2020.
Bế mạc phiên họp thứ 42 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 12/02/2020
Chiều ngày 11/02, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 42 sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, hoàn thành chương trình đề ra.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 42 11/02/2020
Sáng ngày 10/02, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 42. Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong hai ngày làm việc từ ngày 10/02 đến 11/02.
Phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 11/02/2020
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký...
12345678910...

Số lần truy nhập 44652501
Số người đang xem: 1990