CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSNDTC: Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

30/06/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”
VKSNDTC: Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”… VKSNDTC vừa có công văn gửi VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc VKSNDTC. Theo đó, VKSNDTC chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành phối hợp với các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý, gắn liền với tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị …cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị; VKS các địa phương kiểm điểm việc triển khai thực hiện kế hoạch số 19/VKSTC-V2 ngày 30/6/2005 của VKSNDTC về kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010 trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát các cấp chủ động phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra và TAND cùng cấp để thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử tốt các vụ án ma tuý, lựa chọn để đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án điểm, tổ chức xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra tội phạm để tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, phòng, chống ma tuý cho nhân dân…; Làm tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, nhất là đối với việc quản lý người nghiện ma tuý tại nơi giam giữ…; Tăng cường tuyên truyền, nâng cao tính chủ động, ý thức của cán bộ, Kiểm sát viên đối với công tác kiểm sát phòng, chống ma tuý; phản ánh các hoạt động kiểm sát phòng, chống ma tuý và tăng cường trao đổi lý luận về phòng chống tội phạm ma tuý trên Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật và các phương tiện thông tin đại chúng khác.                                                                                   

 B.T

Tìm kiếm