CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT TTHS 01/04/2009

Trên cơ sở Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khoá XII về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII; Nghị quyết số 551/2007/UBTVQH12 ngày22/12/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII; ngày 23/01/2008, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 566/2008/UBTVQH12 về việc thành lập Ban soạn thảo Bộ luật TTHS (sửa đổi). Ngày 26/02/2008, Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-VKSTC-V8 về thành lập Tổ biên tập dự án Bộ luật TTHS sửa đổi. Ngoài ra, những công việc quan trọng khác cũng đã được tiến hành để chuẩn bị cho việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Bộ luật TTHS như: Ban hành Kế hoạch số 21/KH-VKSTC-V8 ngày 17/4/2008 về xây dựng dự án Bộ luật TTHS (sửa đổi), Qui chế hoạt động của Ban soạn thảo Bộ luật TTHS, đăng ký nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Nhà nước về sửa đổi, bổ sung BLTTHS, xin phép Chủ tịch nước về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thi hành Bộ luật TTHS năm 2003, dự kiến sẽ được tổ chức vào nửa cuối năm 2009; tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành BLTTHS năm 2003 trong các cơ quan tư pháp và các cơ quan Nhà nước có liên quan. Cho đến nay, Ban soạn thảo BLTTHS (sửa đổi) đã họp một số phiên họp, cho ý kiến về những định hướng cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung BLTTHS.

MỘT SỐ Ý KIẾN QUA 5 NĂM THI HÀNH PHÁP LỆNH KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (2002 - 2007) 04/03/2009

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và các Nghị quyết khác của Trung ương; Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước mới ban hành về cán bộ, công chức. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã và đang chỉđạo toàn ngành tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND.

Chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Đức Chi sang Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà 20/02/2009

Thừa uỷ quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà vừa chuyển hồ sơ sang Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà để xét xử Nguyễn Đức Chi về tội Giả mạo tài liệu của cơ quan, tổ chức.

VKSNDTC phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt, tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sỹ 17/02/2009

Sáng ngày 11/2/2009, VKSNDTC đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông công chính TP.HCM kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộĐông - Tây và Môi trường nước TP.HCM về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến nghi án nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD.

CHỈ THỊ Về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2009 09/01/2009

Trong hai ngày 02, 03/01/2009, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2009 ngành KSND. Sau Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 01/2009/CT-VKSTC, ngày 05/01/2009 về công tác của ngành KSND năm 2009. Website Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng tải toàn văn nội dung Chỉ thị trên.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về ủy quyền trong hoạt động của Viện kiểm sát(Tiếp theo kỳ trước) 20/08/2008

2- Vấn đề uỷ quyền của Viện trưởng cho các chức danh pháp lý có quyền hạn quản lý trong tố tụng hình sự Cụ thể ở đây là việc uỷ quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) cho các Kiểm sát viên là Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng trong việc ký các quyết định pháp lý trong TTHS. Qui chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự, ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-VKSTC ngày 14/9/2004 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đặt ra vấn đề uỷ quyền nói trên

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ UỶ QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT 18/08/2008

Có hai nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề uỷ quyền trong hoạt động của Viện kiểm sát: Thứ nhất là việc uỷ quyền của Viện kiểm sát cấp trên cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố tại phiên toà đối với các vụ án hình sự do Cơ quan điều tra cấp trên điều tra và Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố; thứ hai là việc uỷ quyền của Viện trưởng cho các chức danh pháp lý có quyền hạn quản lý trong hoạt động tố tụng hình sự. Không chỉ trong thời gian gần đây mà đã từ lâu, vấn đề uỷ quyền trong hoạt động của Viện kiểm sát đã được bàn đến trong nội bộ ngành. Tháng 6 năm 2007, Tạp chí Kiểm sát đã có riêng một số tạp chí chuyên đề về vấn đề này (Tạp chí số 12). Để góp thêm một cách nhìn nhận về vấn đề nói trên, đồng thời cũng là để trao đổi thêm về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003, chúng tôi xin được bàn về vấn đề uỷ quyền của VKS..

VKSNDTC: Thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới 31/07/2008

Công văn số 2112/VKSTC-V1A của VKSNDTC nêu rõ: để phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, VKSNDTC đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành (nhất là các địa phương được xác định là địa bàn trọng điểm) chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát cấp huyện thực hiện tốt một số nội dung như tiếp tục nghiên cứu quán triệt Chỉ thị 16/2007 của Thủ tướng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của VKSNDTC về công tác phối hợp phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em để tổ chức tốt tại địa phương mình

Chỉ thị Về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 10/07/2008

Trong những năm qua, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xây dựng và triển khai chương trình hành động đến năm 2010, làm tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức các hoạt động vì sự tiến bộ nữ trong ngành Kiểm sát nhân dân; tích cực phối hợp với các đoàn thể và đơn vị trong cơ quan triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác

Hội thảo xây dựng 2 chuyên đề của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ngành KSND 30/06/2008

Vừa qua, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý VKSNDTC đã chủ trì Hội thảo xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ngành KSND và Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí phòng chống ma tuý, AIDS, mại dâm và tội phạm của VKSNDTC.

VKSNDTC: Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý 30/06/2008

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”

Hoàn thành việc sửa đổi biểu mẫu thống kê trong quý III/2008 21/06/2008

Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục Thống kê Tội phạm VKSNDTC đã cho biết như vậy tại Hội thảo sửa đổi biểu mẫu thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) vừa được tổ chức tại Quảng Ninh với sự tham dự của đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thống kê tội phạm của một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện khu vực phía Bắc

TỌA ĐÀM NGHIỆP VỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM 10/06/2008

Được sự nhất trí của lãnh đạo VKSNDTC, ngày 6/6/2008 tại Đà Nẵng, Tạp chí Kiểm sát đã phối hợp với VKSND TP.Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm nghiệp vụ về “Các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự nhằm hạn chế việc truy tố sau đó phải đình chỉ điều tra hoặc bị Tòa án tuyên không phạm tội”

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO LÀM VIỆC VỚI BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC BẢO MẬT, AN NINH MẠNG VIỄN THÔNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN 05/06/2008

Ngày 04/6/2008, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức họp với Ban Cơ yếu Chính phủ bàn kế hoạch tiếp tục phối hợp công tác và bảo mật, an ninh mạng viễn thông ngành Kiểm sát nhân dân. Tiến sỹ Dương Thanh Biểu, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo cuộc họp. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Thống kê tội phạm, cán bộ, công chức làm công việc liên quan công tác cơ yếu và công nghệ thông tin. Về phía Ban Cơ yếu Chính phủ, có Tiến sỹ Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc tham dự

Tiến sĩ Dương Thanh Biểu – Phó Viện trưởng VKSNDTC: “Nhà nước pháp quyền không có ‘vùng cấm’, Chủ tịch tỉnh hay dân đều bình đẳng trước pháp luật!” 03/06/2008

P.V: Thưa Phó Viện trưởng, gần đây ông có nắm được thông tin về sự kiện hy hữu xảy ra tại Phú Thọ khi mà chưa đầy 1 tháng Chủ tịch UBND tỉnh này 2 lần liên tiếp thua kiện người dân ?

Tìm kiếm