CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KIỂM SÁT; DÁM NGHĨ, DÁM LÀM VÀ DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỂ XÂY DỰNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

05/08/2008
Cỡ chữ:   Tương phản

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KIỂM SÁT; DÁM NGHĨ, DÁM LÀM VÀ DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỂ XÂY DỰNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

(Phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kết luận Hội thảo “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn")

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau một ngày làm việc tích cực, đến lúc này chúng ta có thể nói rằng Hội thảo học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát đã thành công và thu được kết quả tốt, đạt được các yêu cầu, mục đích đã đề ra.

Thay mặt Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tôi phát biểu tổng lược kết quả Hội thảo và nêu một số ý kiến về nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới để tiếp tục làm tốt hơn nữa cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát.

Thưa các đồng chí!

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 16/4/2007, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/VKSTC/CT-V9 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Kiểm sát.

Trong 5 tháng qua, các đơn vị trong toàn Ngành đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động này. Nhiều Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, Viện kiểm sát quân sự các cấp đã có Kế hoạch, Chương trình hành động với những mục tiêu, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Viện kiểm sát nhân dân một số tỉnh, thành phố đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức toạ đàm về học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát; tổ chức báo công với Bác nhân các đợt thi đua của đơn vị.v.v.

Cuộc hội thảo với chủ đề: Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hôm nay chính là nhằm hưởng ứng và thực hiện chủ trương của Đảng và thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trước ngày khai mạc Hội thảo, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nhận được 40 bản báo cáo tham luận của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; một số Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố được Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ định tham dự Hội thảo. Ban Tổ chức Hội thảo cũng nhận được bài viết tham luận của đồng chí Trần Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Thìn, nguyên Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của một số đồng chí cán bộ lão thành của Ngành. Do thời gian có hạn nên tại Hội thảo có 13 đồng chí trình bày tham luận tại Hội trường. Hội thảo chúng ta trân trọng cảm ơn Tiến sỹ Bùi Kim Hồng, Giám đốc Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã gửi bài viết có nội dung sâu sắc đến Hội thảo.

Thưa các đồng chí!

Nghiên cứu và học tập theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát đã được đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên chỉ đạo cho toàn Ngành thực hiện, lấy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nội dung giáo dục cán bộ và là một trong những tiêu chuẩn về đạo đức của người cán bộ Kiểm sát. Hơn 47 năm qua, các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát nhân dân đã học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; vừa công tác vừa xây dựng Ngành, vừa học tập vừa rèn luyện đội ngũ; dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật xã hội chủ nghĩa, có tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp trong sáng; bền bỉ phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các báo cáo tham luận của các đơn vị gửi về Ban Tổ chức Hội thảo và các bản tham luận được trình bày tại Hội thảo hôm nay có nội dung phân tích sâu sắc rất phong phú, thiết thực và bổ ích. Qua ý kiến của các đồng chí đã thể hiện những nội dung cụ thể sau đây:

Một là, các đồng chí đều thống nhất cao với chủ trương của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Kiểm sát nhân dân và học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Các ý kiến phát biểu đều cho rằng Hội thảo là dịp chúng ta cùng nhau nghiên cứu một cách có hệ thống về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát; để từ đó có suy nghĩ và hành động cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ như Bác Hồ hằng mong muốn đối với ngành Kiểm sát nhân dân. Theo Bác: Là cơ quan đi kiểm tra và giám sát việc chấp hành pháp luật của người khác, ngành Kiểm sát nhân dân hơn ai hết phải là những người gương mẫu chấp hành pháp luật; cũng vì vậy cán bộ Kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Hai là, các bài viết, tham luận tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ nội dung của từng đức tính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy cán bộ Kiểm sát; trong đó đã tập trung làm rõ: Thế nào là công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn? Biểu hiện của sự công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn đối với người cán bộ Kiểm sát trong đời thường và trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ như thế nào? Mối quan hệ giữa các đức tính công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn với nhau và mối quan hệ giữa 5 đức tính này với các yêu cầu về đạo đức phẩm chất của người cán bộ cách mạng theo tấm gương của Hồ Chủ tịch. Qua Hội thảo chúng ta thấy tầm vóc lớn lao lời dạy của Bác đối với Ngành ta không những thể hiện chiều sâu về tư tưởng đạo đức của người cán bộ Kiểm sát mà còn thể hiện chiều rộng trên các mặt công tác kiểm sát như phương châm, phương pháp, biện pháp công tác… để làm rõ vấn đề này chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu và tìm tòi hơn nữa. Tại Hội thảo này, chúng ta được thêm một lượng thông tin lịch sử rất phong phú và bổ ích; về sự phấn đấu không mệt mỏi của Người cho sự nghiệp của dân tộc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời của Người là tấm gương sáng về công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn để cán bộ, đảng viên và mọi người dân Việt Nam mãi mãi noi theo.

Ba là, các bài viết, tham luận tại Hội thảo đã nêu lên những kết quả cụ thể thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Kiểm sát nhân dân và học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố; Viện kiểm sát quân sự Trung ương và của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian qua. Qua đó thấy rằng, các đơn vị và các cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên trong toàn Ngành đã tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu và học tập làm theo lời dạy của Bác Hồ một cách nghiêm túc và tự giác; các đồng chí đã có những việc làm cụ thể và đã biểu hiện thành những hành động thiết thực để rèn luyện theo 5 đức tính mà Bác Hồ đã dạy. Nhiều báo cáo, bài tham luận đã nêu lên những kinh nghiệm mà địa phương, đơn vị và cá nhân đã thực hiện trong thời gian qua để các đơn vị trong toàn Ngành nghiên cứu tham khảo.

Có bài viết nêu những việc rất cụ thể, giản dị nhưng lại rút ra những bài học sâu sắc trong việc thực hiện lời dạy của Bác trong quá trình rèn luyện, vận dụng vào giải quyết những công việc cụ thể. Thực sự đó là những kinh nghiệm quý.

Bốn là, qua Hội thảo này cho chúng ta thấy tính chính trị, tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân. Các đơn vị và các cá nhân cán bộ trong toàn Ngành đều chú trọng rèn luyện và giữ gìn đạo đức phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ và lời huấn thị của cố Viện trưởng Hoàng Quốc Việt là: “Cán bộ Kiểm sát phải có đạo đức trong sáng như pha lê”. Trong số các đại biểu dự Hội thảo hôm nay, có đại diện của gần 20 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố là những địa phương đại diện cho các vùng miền trong cả nước và những địa phương có nhiều kỷ niệm và dấu ấn lịch sử có liên quan đến cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong tham luận của mình, các đồng chí đã nêu lên được ý chí và quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, yêu Ngành, yêu nghề; noi gương Bác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đại biểu của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã liên hệ với chức năng, nhiệm vụ trong từng khâu công tác được giao đảm nhiệm để cụ thể hoá thành những tiêu chí cụ thể để rèn luyện, phấn đấu.

Năm là, các bài viết, tham luận tại hội thảo đã nêu lên những nhiệm vụ và các biện pháp cụ thể để phấn đấu thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Kiểm sát nhân dân và học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát. Các đồng chí đều thống nhất là phải tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03/VKSTC/CT-V9 ngày 16/4/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Kiểm sát nhân dân; nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Ngành về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên trong toàn Ngành để nâng cao đạo đức cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết đấu tranh và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Các đồng chí cũng có những kiến nghị cụ thể với Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu và sẽ có những chỉ đạo cụ thể đến các đơn vị trong toàn Ngành để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Kiểm sát nhân dân và phong trào học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát đạt kết quả tốt hơn.

Tạp chí Kiểm sát tập hợp đầy đủ các bài viết, bài phát biểu tại Hội thảo này để biên tập thành tài liệu chuyên đề gửi tới Viện kiểm sát nhân dân các cấp để làm tài liệu nghiên cứu, học tập.

Thưa các đồng chí!

Sự nghiệp đổi mới của đất nước đang tiếp tục được đẩy tới những bước phát triển mới, cải cách bộ máy Nhà nước nói chung và cải cách tư pháp nói riêng đã và đang đặt ra cho ngành Kiểm sát nhân dân những yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao hơn; đòi hỏi toàn Ngành, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2007 và những năm tiếp theo. Với tinh thần đó, tôi đề nghị:

1. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bổ sung vào Chương trình hành động của đơn vị mình những nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể để rèn luyện, phấn đấu làm theo lời dạy của Bác Hồ “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; tạo nên một phong trào thi đua liên tục và sâu rộng trong toàn Ngành học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát.

2. Từ nay, đề nghị các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong dịp kiểm điểm, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác và tổng kết thi đua năm, trong các đợt thi đua ngắn hạn tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên liên hệ kiểm điểm, đánh giá kết quả rèn luyện phấn đấu theo lời dạy của Bác đối với bản thân mình; đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong đơn vị công tác cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên trong ngành Kiểm sát nhân dân, mà trước hết là trong từng đơn vị trong Ngành, từ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và Viện kiểm sát quân sự khu vực.

3. Để thiết thực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát, chúng ta cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-VKSTC-V8 để thực hiện các nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các đơn vị trong toàn Ngành cần có những biện pháp cụ thể từ nay đến cuối năm 2007 và đầu năm 2008 để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 03/2006/VKSTC-TCCB ngày 21/8/2006 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Kiểm sát nhân dân. Chúng ta cùng nhau quyết tâm phấn đấu “Nói không với tham nhũng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ và trong công tác quản lý của Ngành”. Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động của toàn ngành Kiểm sát nhân dân về vấn đề này, coi đây là một chủ trương, một hành động thiết thực để học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát.

4. Tôi đề nghị các Cấp uỷ Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân, các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ nhằm không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng và ý thức trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát. Thông qua các hình thức thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, đơn vị và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và học tập, làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát. Mặt khác, cũng kịp thời phát hiện và kiên quyết ngăn chặn những sai phạm, khuyết điểm, vi phạm kỷ luật và pháp luật; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với cán bộ, đảng viên trong Ngành vi phạm phẩm chất đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu người khác trong thi hành công vụ.

5. Để thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong Ngành, trước hết là từ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến Viện kiểm sát các cấp; tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy định về chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác; các quy chế nghiệp vụ, quy chế kiểm tra, quy chế thi đua khen thưởng và quy chế phối hợp giữa các đơn vị; bảo đảm chế độ tập trung thống nhất, kỷ luật nghiệp vụ trong Ngành; phát huy tính chủ động sáng tạo của các đơn vị và của từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân; để mọi người dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. Phải thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, đúng pháp luật về công tác tổ chức cán bộ và lĩnh vực tài chính trong toàn Ngành.

Tôi đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành làm công tác tuyển chọn Kiểm sát viên tiêu biểu để tham dự Hội nghị Kiểm sát viên tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ Nhất được tổ chức vào Quý I năm 2008; đề nghị các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có kế hoạch và biện pháp đào tạo, bồi dưỡng các Kiểm sát viên giỏi ở Viện kiểm sát các cấp.

Thưa các đồng chí!

Một lần nữa chúng ta khẳng định sự thành công của Hội thảo này. Tôi đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo và các đơn vị tham dự Hội thảo cùng các cơ quan thông tin báo chí của Ngành kịp thời thông tin nội dung và kết quả Hội thảo đến các đơn vị trong toàn Ngành để cán bộ trong toàn Ngành nghiên cứu, học tập.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đồng chí lão thành của Ngành, các vị đại biểu trong và ngoài Ngành đã viết bài và tham luận tại Hội thảo. Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ.

Thay mặt Viện kiểm sát nhân dân tối cao tôi chân thành cảm ơn các Nhà báo của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã tới dự và đưa tin về Hội thảo của ngành Kiểm sát nhân dân; cảm ơn tất cả các đồng chí đã về dự Hội thảo.

Tôi biểu dương Tạp chí Kiểm sát đã chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Lãnh đạo Viện; biểu dương Ban Tổ chức Hội thảo đã cùng các đơn vị Văn phòng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện Khoa học kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Hà Nội và anh chị em cán bộ Văn phòng đã chuẩn bị các điều kiện để Hội thảo được thực hiện đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.

Kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn!

Tìm kiếm