CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

​VKSND tối cao tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

15/10/2019
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 15/10/2019, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

 

Ngày 15/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thủ trưởng, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp và công cức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tại các điểm cầu có thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, lãnh đạo Văn phòng và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại Viện kiểm sát quân sự các cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, cấp tỉnh; lãnh đạo, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến tất cả các điểm cầu trong toàn Ngành.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 20/4/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020.

Tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông của Ngành; tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phấn đấu, mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị

Nhiều đơn vị, địa phương đã sổi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động, đồng thời chủ động phát động các phong trào thi đua gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình… tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Các đơn vị trong toàn Ngành chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua thiết thực gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; khen thưởng khách quan, công bằng tạo động lực cho cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức các cuộc thi, hội nghị tập huấn... nhằm khích lệ cá nhân có sáng kiến, cải tiến, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức, tạo động lực cho công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe giới thiệu một số quy định của pháp luật và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ 16 giới thiệu quy định của pháp luật

và hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, thi đua, khen thưởng là công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật để chỉ đạo, quản lý, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực và được tổ chức ngày càng sâu rộng, từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của Ngành.

Đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bùi Mạnh Cường đề nghị đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, góp ý  kiến vào các dự thảo trình bày tại hội nghị, trong đó phân tích, đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, đề xuất các biện pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng của toàn Ngành trong thời gian tới.

Thành Luân

Tìm kiếm