CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Công đoàn VKSND tối cao triển khai công tác năm 2024

25/01/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 25/01/2024, tại Trụ sở VKSND tối cao, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng,
 Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao và đại diện các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn VKSND tối cao.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ,
Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tóm tắt công tác Công đoàn năm 2023 cho thấy, Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2023. Qua đó cán bộ, công chức tham gia đóng góp ý kiến, tìm giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những biện pháp khắc phục tồn tại để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác năm 2023 đề ra.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Công đoàn VKSND tối cao quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, trong đó yêu cầu tập trung tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2030...

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được Công đoàn VKSND tối cao thực hiện tốt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Công đoàn VKSND tối cao luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn. Công tác thăm hỏi đoàn viên bị ốm, bệnh nặng được các Công đoàn bộ phận quan tâm thường xuyên, kịp thời. Năm 2023, Công đoàn bộ phận tổ chức hơn 800 lượt thăm hỏi đoàn viên công đoàn với số tiền hơn 230 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 41 triệu đồng.

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật,
Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trình bày Dự thảo
Chương trình công tác của BCH Công đoàn VKSND tối cao năm 2024
Đồng chí Chu Xuân Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng
phát động thi đua tại Hội nghị

Các hoạt động xã hội tình nghĩa tiếp tục được duy trì: Vận động tài trợ tổng số tiền 200 triệu đồng để tổ chức Chương trình "Chung vui ngày Tết tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và trao 100 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyên góp, ủng hộ kinh phí làm nhà tình nghĩa tại tỉnh Điện Biên số tiền 300 triệu động; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn, số tiền 50 triệu đồng; ủng hộ hoạt động xã hội tình nghĩa nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 số tiền 25 triệu đồng...

Về kết quả các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hưởng ứng phong trào thi đua do cơ quan phát động với phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả", ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan phát động như: Phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025; phong trào thi đua "Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Công đoàn tổ chức phát động thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua đối với các Công đoàn bộ phận và đoàn viên công đoàn. 100% Công đoàn bộ phận đăng ký thi đua đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh, vững mạnh xuất sắc, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đăng ký đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc” gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, lao động "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".... Cùng với các phong trào thi đua, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên tích cực thực hiện và tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tích cực tham gia cải cách hành chính.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Công đoàn VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2023.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được Công đoàn  VKSND tối cao đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, thời gian tới Công đoàn VKSND tối cao cần tăng cường phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2024 theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; các chương trình, nghị quyết chuyên đề của Công đoàn cấp trên tới toàn thể đoàn viên, người lao động.

Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc phát động và tổ chức tổng kết các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, lan toả, rõ sản phẩm, rõ điển hình. Tham gia phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Luật dân chủ cơ sở, quy chế dân chủ tại cơ quan, nơi làm việc. Tích cực vận động, kêu gọi công đoàn viên tham gia hưởng ứng công cuộc chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân...

VC
Tìm kiếm