CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Văn phòng và Cục 2 VKSND tối cao phối hợp phát triển, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân

05/03/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 04/3/2024, Văn phòng và Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao phối hợp tổ chức buổi làm việc nhằm trao đổi nội dung phối hợp về phát triển, triển khai ứng dụng công nghệ thông trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Phạm Thanh Từng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao và đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 đồng chủ trì buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Cục 2 đã trình bày về một số nội dung trọng tâm phát triển, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân để hai đơn vị phối hợp thực hiện trong thời gian tới, gồm: Các dự án đầu tư trung hạn do Văn phòng VKSND tối cao làm chủ đầu tư; phát triển, triển khai các phần mềm ứng dụng như phần mềm Phòng họp không giấy, phần mềm Quản lý văn bản điều hành; phối hợp thẩm định, triển khai các dự án công nghệ thông tin; các hạng mục đầu tư công nghệ thông tin từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2024; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong ngành Kiểm sát nhân dân”...

Đồng chí Phạm Thanh Từng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao
 phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 
phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đó, đại biểu tham dự buổi làm việc đã dành thời gian trao đổi, đóng góp các ý kiến về giải pháp tăng cường công tác phối hợp phát triển, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và trong việc yêu cầu, cung cấp số liệu thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tập thể Lãnh đạo hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Từng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao và đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 đã thống nhất các nội dung được trao đổi về công tác phối hợp, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, như: Phát triển, triển khai các phần mềm ứng dụng; phối hợp thẩm định, triển khai các dự án công nghệ thông tin; bổ sung biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp đã ký giữa hai đơn vị năm 2023...Đồng thời, khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND các cấp…

TH
Tìm kiếm