CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Cục 3 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị chuyên đề thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Kiểm sát nhân dân

22/03/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/3/2024, Cục Kế hoạch – Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị chuyên đề thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có toàn thể Lãnh đạo, công chức Cục 3 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Quy chế dân chủ ngành Kiểm sát nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức tham gia vào quá trình hoạt động công tác quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng của Ngành. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, công chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thực hiện và có giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Cục 3 VKSND tối cao đã trình bày Chuyên đề Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Nội dung Chuyên đề gồm: Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị dự toán, Chủ đầu tư trong công khai về tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bàn và quyết định, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng… Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung của Chuyên đề.

TL
Tìm kiếm