CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

​VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra

15/08/2019
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 15/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ thanh tra và tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2019 khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Ngày 15/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ thanh tra và tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2019 khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tập thể lãnh đạo, công chức Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo, công chức làm công tác thanh tra VKSND cấp tỉnh khu vực phía Bắc.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh tầm quan trọng của công thanh tra trong ngành KSND, đồng thời đánh giá cao kết quả công tác của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân trong thời gian qua. Đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến yêu cầu phải đẩy mạnh công tác thanh tra nhằm chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Ngành nhất là trong tác phòng, chống tham nhũng nội bộ ngành KSND; cán bộ làm công tác thanh tra phải không ngừng học tập và rèn luyện để giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức toàn diện, có tâm và có tầm...

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, quá trình thanh tra cũng như hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thanh tra ngoài việc trị bệnh cứu người thì còn là tai mắt của trên, là bạn của dưới; qua thanh tra không chỉ phát hiện vi phạm mà quan trọng là phải kiến nghị, đề xuất các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Đồng chí Phạm Duy Hải, quyền Chánh Thanh tra VKSND tối cao

phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ thanh tra: Quản lý thông báo, chỉ đạo, báo cáo; quản lý đơn thư, phản ánh; quản lý thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quy chế dân chủ, kỷ luật nội vụ; theo dõi thực hiện kết luận, theo dõi công việc khác; quản lý văn bản nội bộ, quản lý công việc khác; tổng hợp thống kê, báo cáo…

Các đại biểu được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ thanh tra

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày từ ngày 15/8 đến ngày 16/8/2019; theo chương trình, hội nghị sẽ nghe Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu những nội dung cơ bản, nội dung mới của Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thành Luân

Tìm kiếm