CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án tham nhũng, chức vụ và kinh tế có liên quan đến chức vụ

04/06/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 04/6/2020, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án tham nhũng, chức vụ và kinh tế có liên quan đến chức vụ (Ban Chỉ đạo). Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tham dự cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trình bày những nội dung cơ bản của Kế hoạch số 51/KH-VKSTC ngày 10/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án tham nhũng, chức vụ và kinh tế có liên quan đến chức vụ. Theo đó, để thực hiện Kế hoạch số 51/KH-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị, do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ 5, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
tổ chức Hội nghị tập huấn trình bày nội dung Kế hoạch số 51-KH/VKSTC

Nội dung Hội nghị nhằm trao đổi, tập huấn kinh nghiệm, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm tham nhũng, chức vụ và kinh tế có liên quan đến chức vụ; đồng thời, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Ban Chỉ đạo cũng đã thành lập 03 Đoàn khảo sát tình hình, kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ, trực tiếp khảo sát tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng phân công các đơn vị liên quan xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ để trình bày tại Hội nghị.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ luôn là vấn đề "nóng", được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng trong thời gian qua. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm làm rõ các vấn đề về lý luận, thực tiễn; các giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ của Ngành trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cần triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm; số liệu, nội dung báo cáo trung thực, chính xác, khách quan. Đặc biệt, cần mời được Báo cáo viên có kinh nghiệm và chuyên gia nước ngoài am hiểu về pháp luật quốc tế, để tiếp thu kinh nghiệm giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ có yếu tố nước ngoài.

TG
Tìm kiếm