CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Bình – Thanh Hoá – Nghệ An – Gia Lai – Quảng Nam – Bà Rịa – Vũng Tàu – Hậu Giang

02/12/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 01/12/2023 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, Chỉ thị số 26/CT-TTg và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; Cụm thi đua số 7, số 9 ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị trù bị chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; VKSND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng…

VKSND tỉnh Thái Bình: Ngày 29/11/2023, VKSND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với Lãnh đạo VKSND tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Hợp Mạnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt các yêu cầu, nội dung của việc nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với Lãnh đạo quản lý VKSND tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ, được tiến hành định kỳ hằng năm nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, qua đó giúp cán bộ Lãnh đạo quản lý tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng chí yêu cầu cán bộ lãnh đạo chủ chốt Viện kiểm sát hai cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; bảo đảm thực chất, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc nhận xét, đánh giá đối với Lãnh đạo VKSND tỉnh.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông qua Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2023. Căn cứ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Viện, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Lãnh đạo VKSND tỉnh.

Việc biểu quyết mức xếp loại năm 2023 đối với Lãnh đạo quản lý VKSND tỉnh được tiến hành bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

VKSND tỉnh Thanh Hóa: Ngày 29/11/2023, VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, Chỉ thị số 26/CT-TTg và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại VKSND tỉnh Thanh Hóa đến 27 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi các văn bản, bao gồm: Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 07/11/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế; Văn bản số 1007/VKS-VP ngày 27/11/2023 của VKSND tỉnh Thanh Hóa về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, Chỉ thị số 26/CT-TTg và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh đề nghị Bí thư Chi bộ, Trưởng các phòng trực thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản đã được quán triệt tại Hội nghị. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch của đơn vị mình để triển khai thực hiện, bảo đảm cụ thể, sát thực, khả thi; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảng viên, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các văn bản trên.

Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của Ngành.

VKSND tỉnh Nghệ An: Vừa qua, VKSND tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công cuộc thi “Viết kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại sơ thẩm” năm 2023.

Cuộc thi gồm 2 nội dung: Viết kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm; viết kháng nghị phúc thẩm bản án dân sự, kinh doanh, thương mại sơ thẩm. Mỗi nội dung thi gồm 2 vòng thi: Thi viết (vòng 1) tổ chức trực tiếp và trực tuyến; thi trình bày và bảo vệ kháng nghị (vòng 2) tổ chức trực tiếp tại VKSND tỉnh, truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu VKSND cấp huyện. Tổng số thí sinh tham gia cuộc thi là 118, gồm các đồng chí Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo VKSND cấp huyện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An
chụp ảnh lưu niệm với 10 thí sinh đạt giải

Trên cơ sở kết quả chấm bài thi vòng 1, Ban tổ chức đã chọn 10 thí sinh đạt kết quả cao nhất; trong đó có 6 thí sinh trình bày tại vòng 2. Tại vòng 2 các thí sinh lần lượt trình bày, bảo vệ kháng nghị và trả lời các câu hỏi do Ban giám khảo đưa ra.

Sau 2 vòng thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

VKSND tỉnh Gia Lai: Vừa qua, tại trụ sở VKSND tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua số 7 ngành Kiểm sát nhân dân đã tổ chức Hội nghị trù bị chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 (gồm VKSND các tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đắk Nông).

Hội nghị đã được xem báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 qua video clip. Theo đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã tổ chức phát động phong trào thi đua với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023. Các đơn vị thành viên đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời quán triệt, triển khai phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực; tăng cường chỉ đạo VKSND hai cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên và có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần tích cực trong việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai,
 Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 năm 2023 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ để các thành viên trong Cụm cùng học hỏi.

Hội nghị cũng tiến hành bình xét và thống nhất suy tôn VKSND tỉnh Gia Lai được đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; VKSND các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Lâm Đồng được đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2023; đồng thời Hội nghị đã bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024.

VKSND tỉnh Quảng Nam: Ngày 30/11/2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự và Tiểu đội Tự vệ tại chỗ thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự VKSND tỉnh Quảng Nam gồm 4 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Hữu Khoa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng. Tiểu đội tự vệ tại chỗ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự VKSND tỉnh Quảng Nam gồm có 9 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Luật, Văn phòng tổng hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ Tiểu đội trưởng Tiểu đội tự vệ.

Đồng chí Trần Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam
 chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự buổi Lễ

Sau khi được thành lập, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng tự vệ tại chỗ có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng, tham gia huấn luyện, hội thao, hội thi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức; phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn cơ quan, tài sản và tính mạng của nhân dân; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho công chức, người lao động của đơn vị; xây dựng cơ sở chính trị và nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 29/11/2023, tại trụ sở VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm thi đua số 9 ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức tổ chức Hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Năm 2023, Cụm thi đua số 9 đã quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”. Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2023 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị thành viên trong Cụm.

Các đơn vị đã tổ chức thực hiện phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thi đua bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Ngành, thu hút đông đảo công chức, người lao động tham gia. Đã nghiên cứu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều sáng kiến, giải pháp, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được quan tâm thực hiện tốt; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ công chức; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ 16
VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cụm thi đua số 9. Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng năm 2024, trong đó trọng tâm là thực hiện Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024).

Tại Hội nghị trù bị, Cụm thi đua 9 đã tổ chức bình chọn, thống nhất đánh giá, suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”. Ngoài ra, Hội nghị cũng tiến hành bầu Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số 9 năm 2024 là VKSND tỉnh Bình Dương và VKSND tỉnh Đồng Nai.

VKSND tỉnh Hậu Giang: Ngày 29/11/2033, VKSND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Ngân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Dương Quốc Thái, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự; bổ nhiệm đồng chí Phùng Bích Tuyền, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định pháp luật; điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Kiểm sát viên trung cấp Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định pháp luật giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.

Đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm và đánh giá cao quá trình công tác của các đồng chí trong thời gian qua. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo và công chức đơn vị để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

VC (tổng hợp)
Tìm kiếm