CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Viện trưởng VKSND tối cao dự Hội nghị ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/05/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện chương trình làm việc của Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV - Đơn vị bầu cử số 3, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 04/5/2021, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tìm hiểu thông tin tình hình địa phương của Quận 5, Quận 8, Quận 11.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Quận 5, Quận 8 và Quận 11; các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cùng các thành viên Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV - Đơn vị bầu cử số 3, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

https://kiemsat.onecmscdn.com/2021/05/05/2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu lắng nghe đại diện Quận 5, Quận 8 và Quận 11 trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 -2020) và kế hoạch, phương hướng phát triển 5 năm (2021 - 2025). Các báo cáo tập trung thông tin nội dung liên quan đến đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị; kết quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị và các chính sách đảm bảo an ninh trật tự, an sinh phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi. Đa số các ý kiến tập trung vào vấn đề liên quan đến hoạt động nâng cấp chất lượng hạ tầng và chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cũng như các mục tiêu đột phá, trọng điểm cần tập trung hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025.

Liên quan đến tình hình an sinh xã hội, các ứng cử viên mong muốn có các giải pháp cải thiện đời sống để giúp đội ngũ giáo viên và cán bộ y tế yên tâm cống hiến. Các ứng cử viên cũng quan tâm đến những khó khăn cũng như thành tựu đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là các giải pháp mới nhằm thích nghi với điều kiện vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế.

Trên cơ sở những trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt các ứng cử viên tiếp nhận những thông tin được cung cấp, qua đó giúp các đại biểu trúng cử sắp tới có nhiều ý kiến tích cực, chính xác tại diễn đàn của Quốc hội khoá XV, đóng góp cho sự phát triển của Quận 5, Quận 8 và Quận 11 nói riêng cũng như Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Theo chương trình làm việc, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV, Đơn vị bầu cử số 3, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có lịch tiếp xúc với cử tri của Quận 5, Quận 8 và Quận 11 trong các ngày 12 - 13/5 và 15 - 16/5/2021.

Việt An (kiemsat.vn)
Tìm kiếm