CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn

03/01/2023

2 Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC

Hướng dẫn kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn

31/03/2022

3 Quyết định số 05/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Quyết định

18/01/2022

4 Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thông tư liên tịch

11/10/2021

5 Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thông tư liên tịch

11/10/2021

6 Chỉ thị số 06/CT-VKSTC

Chỉ thị tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Chỉ thị

28/06/2021

7 Thông tư liên tịch số 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thông tư liên tịch

14/01/2021

8 Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn

06/01/2021

9 Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC

Hướng dẫn phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn

17/09/2020

10 Kế hoạch 196/KH-VKSTC

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong ngành KSND

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Kế hoạch

21/11/2019