"Thi đua yêu nước, yêu nước là phải thi đua
Và những người thi đua là những người yêu nước nhất"

  • Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Tải về
  • In văn bản
Thông báo về việc ban hành hệ thống biểu mẫu trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân
Số ký hiệu số 225/TB-VKSTC
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký Mai Trung Thành
Ngày ban hành 02/11/2022
Ngày hiệu lực 02/11/2022
Số lượt xem 744
Số lượt tải 122