Thông báo rút kinh nghiệm vụ án dân sự
Ban hành Thông tư mới quy định về chứng thực
Phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND
Tin hoạt động VKSND địa phương VKSND cấp cao tại Đà Nẵng – Bắc Giang – Hà Tĩnh
Kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên trong hoạt động tranh tụng tại phiên tòa hình sự
Ông Lê Tiến giữ chức vụ Viện trưởng VKSND Thành phố Đà Nẵng

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án dân sự


Thông qua công tác kiểm sát xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án dân sự, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Thông báo rút kinh nghiệm quá trình giải quyết vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”


Phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND

Kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên trong hoạt động tranh tụng tại phiên tòa hình sự

Ban hành Thông tư mới quy định về chứng thực


Ngày 03/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc...


TAND tối cao hướng dẫn việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc

Số lần truy nhập 45540339
Số người đang xem: 1783