CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Đại hội Chi bộ Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025 01/10/2022

Ngày 30/9/2022, Chi bộ Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 9 VKSND tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 30/09/2022

Ngày 30/9/2022, Chi bộ Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Hành chính, Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 29/09/2022

Ngày 29/9/2022, Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022 29/09/2022

Ngày 29/9/2022, Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Đại hội Chi bộ Vụ 3 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025 27/09/2022

Ngày 27/9/2022, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Vụ 16 VKSND tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 27/09/2022

Ngày 26/9/2022, Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Vụ 2 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 23/09/2022

Ngày 23/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 22/09/2022

Ngày 22/9/2022, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025 22/09/2022

Ngày 22/9/2022, Chi bộ Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Vụ 13 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025 21/09/2022

Ngày 21/9/2022, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 7 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 21/09/2022

Ngày 21/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 15 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 21/09/2022

Ngày 20/9/2022, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) thuộc Đảng uỷ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Vụ 14 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025 21/09/2022

Ngày 20/9/2022, Chi bộ Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 5 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 19/09/2022

Ngày 19/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 6 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 17/09/2022

Ngày 16/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tìm kiếm