CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Thi trực tuyến tìm hiểu về biển đảo Việt Nam 24/06/2022

Ngày 23/6/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 441-CV/ĐU về thi trực tuyến tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tải tài liệu kèm theo để các Đảng uỷ, Chi uỷ khai thác, sử dụng.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao 23/06/2022

Ngày 23/6/2022, Đảng ủy Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Võ Văn Kiệt 22/06/2022

Ngày 21/6/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 438-CV/ĐU về việc tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Võ Văn Kiệt. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn Công văn và tài liệu đính kèm để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc khai thác, sử dụng.

Học Bác về làm báo phải cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết 15/06/2022

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao cho rằng, việc quán triệt, học tập phong cách làm báo của Bác, cùng với những trao đổi, chia sẻ về cách làm hay trong công tác báo chí của những cán bộ đi trước sẽ là nền tảng vững chắc cho thế hệ cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên trẻ của Tạp chí Kiểm sát tiếp tục kế thừa, xây dựng Tạp chí Kiểm sát ngày càng vững mạnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao 20/05/2022

Ngày 20/5/2022, Đảng uỷ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng (mở rộng) tháng 5/2022. Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy VKSND tối cao tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 19/05/2022

Ngày 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW).

Triển khai Hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 17/05/2022

Ngày 16/5/2022, Đảng ủy VKSND tối cao có Công văn số 404-CV/ĐU về việc triển khai Hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tài liệu liên quan để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai thực hiện.

Tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 17/05/2022

Ngày 16/5/2022, Đảng ủy VKSND tối cao có Công văn số 403-CV/ĐU về việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tài liệu liên quan để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai thực hiện.

Đảng bộ Cục 3 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá XIII) 13/05/2022

Ngày 13/5/2022, Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá XIII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 12/05/2022

Ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 8 05/05/2022

Ngày 05/5/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 8 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tháng 4/2022 22/04/2022

Ngày 22/4/2022, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tháng 4/2022.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng 15/04/2022

Ngày 18/01/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên và ngày 04/4/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Công văn số 3028-CV/BTCTW về việc đính chính nội dung Phụ lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện một số vấn đề nghiệp vụ công tác đảng theo Hướng dẫn.

Phổ biến tài liệu Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2022 08/04/2022

Ngày 07/4/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 377-CV/ĐU về việc phổ biến tài liệu Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2022. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng toàn văn công văn và tài liệu kèm theo để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khai thác, sử dụng.

Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ VKSND tối cao 29/03/2022

Ngày 28/3/2022, Đảng bộ VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 21-KH/ĐU về Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ VKSND tối cao. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng Kế hoạch trên kèm tài liệu kèm theo để các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc khai thác, sử dụng.

Tìm kiếm