CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tháng 01/2022 06/01/2022

Ngày 04/01/2022, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 01/2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì cuộc họp.

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 14/12/2021

Ngày 14/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 09/12/2021

Ngày 09/12/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Triển khai công tác tuyên truyền 03/12/2021

Ngày 03/12/2021, Đảng ủy VKSND tối cao có Công văn số 302-CV/ĐU về việc triển khai công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tải Công văn và tài liệu đính kèm để các Đảng bộ, Chi bộ triển khai, thực hiện.

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 24/11/2021

Ngày 24/11/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 11/11/2021

Ngày 10/11/2021, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU về tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn văn Kế hoạch trên để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phổ biến, quán triệt đến toàn đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

Tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 12-KL/TW 03/11/2021

Thực hiện Công văn số 169-CV/BTG ngày 25/10/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đính kèm Hướng dẫn trên để các Đảng ủy, Chi ủy triển khai, thực hiện.

Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc 28/10/2021

Ngày 27/10/2021, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 272-CV/ĐU về việc tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tải nội dung Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai thực hiện.

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 22/10/2021

Ngày 19/10/2021, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cổng thông tin điện tử đăng toàn văn Kế hoạch trên để các Đảng bộ, Chi bộ thực hiện.

Chi bộ Hành chính kết nạp Đảng viên mới 22/10/2021

Ngày 21/10/2021, Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ nạp Đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ Hành chính, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ. Toàn thể Đảng viên Chi bộ Hành chính tham dự buổi Lễ.

Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI 18/10/2021

Sáng ngày 18/10/2021, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VI. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII 12/10/2021

Ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa III. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tìm kiếm