CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Vụ 2 VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cục 2 VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 15 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 15/01/2021

Ngày 15/01/2021, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao tổ chức tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSND tối cao triển khai công tác năm 2021 14/01/2021

Ngày 14/01/2021, Vụ Thi đua – Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Viện cấp cao 1 triển khai công tác kiểm sát năm 2021 14/01/2021

Sáng ngày 14/1/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1) tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thanh tra VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 14/01/2021

Ngày 14/01/2021, Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 13 VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 14/01/2021

Ngày 13/01/2021, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 5 VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ 12/01/2021

Ngày 12/01/2020, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự, chỉ đạo Hội nghị. Toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 5 tham dự Hội nghị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn quyết định thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao 12/01/2021

Sáng ngày 12/01, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao 12/01/2021

Theo chương trình phiên họp thứ 52, sáng ngày 12/01, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Vụ 9 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2021 12/01/2021

Ngày 12/01/2021, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 6 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2021 12/01/2021

Ngày 12/01/2021, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 11/01/2021

Ngày 11/01/2021, Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tiếp tục xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021 11/01/2021

Ngày 11/01/2021, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngành Kiểm sát quân sự triển khai công tác năm 2021 09/01/2021

Ngày 09/01/2021, Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát quân sự. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tìm kiếm