CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quy định số 371/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

Dân sự

Quy định

15/10/2020

2 Kế hoạch số 113/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều của BLTTHS về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

Hình sự

Kế hoạch

15/10/2020

3 Kế hoạch số 112/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2020

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

13/10/2020

4 Quy định số 363/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm

Dân sự

Quy định

12/10/2020

5 Chỉ thị số 07/CT-VKSTC

Chỉ thị về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

23/09/2020

6 Kế hoạch số 102/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến Thông tư liên tịch số 03/2018, Quy trình tạm thời số 264/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp; sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2018 về phối hợp thực hiện thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Hình sự

Kế hoạch

19/09/2020

7 Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC

Hướng dẫn phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn

17/09/2020

8 Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC

Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

Công tác thi đua khen thưởng

Hướng dẫn

09/09/2020

9 Quyết định số 314, 315/QĐ-VKSTC

Quyết định khen thưởng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020)

Công tác thi đua khen thưởng ,Quyết định khen thưởng

Quyết định

08/09/2020

10 Quyết định số 150/QĐ-VKSTC

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe máy công chuyên dùng của ngành KSND

Lĩnh vực khác

Quyết định

26/08/2020