CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Chương trình Số 02/CTr-VKSTC

Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024

Kế hoạch, tài chính

Chương trình

27/02/2024

2 Hướng dẫn Số 06/HD-VKSTC

Định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2024

Lĩnh vực khác

Hướng dẫn

17/01/2024

3 Chỉ thị Số 01/CT-VKSTC

Chỉ thị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

18/12/2023

4 Quyết định Số 442/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành Quy chế miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Quyết định

12/12/2023

5 Hướng dẫn Số 20/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác quản lý, xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ

Hình sự

Hướng dẫn

01/11/2023

6 Quy chế Số 255, 256/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành Quy chế và Biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Quy chế

18/07/2023

7 Quyết định Số 62/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

06/07/2023

8 Chỉ thị số 03/CT-VKSTC

Chỉ thị về tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

27/06/2023

9 Thông báo Thông báo kết quả xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 (đợt 1)

Công tác thi đua khen thưởng

Thông báo

26/06/2023

10 Hiệp định Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Arghentina

Tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định

25/04/2023