CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC

Hướng dẫn một số nội dung trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

Dân sự

Hướng dẫn

26/08/2021

2 Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC

Hướng dẫn kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và vụ án hành chính

Dân sự

Hướng dẫn

25/08/2021

3 Quyết định số 68/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật

Lĩnh vực khác

Quyết định

27/07/2021

4 Kế hoạch số 69/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2021

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

27/07/2021

5 Quyết định số 242/QĐ-VKSTC

Ban hành Nội quy tiếp công dân của VKSND tối cao

Lĩnh vực khác

Quyết định

26/07/2021

6 Quyết định số 73/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

15/07/2021

7 Chỉ thị số 06/CT-VKSTC

Chỉ thị tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Chỉ thị

28/06/2021

8 Quyết định số 60/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

15/06/2021

9 Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC

Hướng dẫn về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công tác thi đua khen thưởng

Hướng dẫn

14/06/2021

10 Kế hoạch số 70/KH-VKSTC

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

10/06/2021