CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Kế hoạch số 42/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

05/04/2021

2 Quyết định số 111/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao

Lĩnh vực khác

Quyết định

02/04/2021

3 Quyết định số 94/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Thi hành án dân sự, hành chính

Quyết định

22/03/2021

4 Quyết định số 21/QĐ-HĐTT

Quyết định phê duyệt công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển Kiểm sát viên các ngạch năm 2020 (đợt 2)

Lĩnh vực khác

Quyết định

18/03/2021

5 Quyết định số 22/QĐ-VKSTC

Quyết định công nhận kết quả thi và xác định người trúng tuyển kỳ thi Kiểm tra viên ngành KSND năm 2020

Lĩnh vực khác

Quyết định

18/03/2021

6 Kế hoạch số 16/KH-VKSTC

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

26/02/2021

7 Kế hoạch số 15/KH-BCĐ138

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021

Hình sự

Kế hoạch

26/02/2021

8 Hướng dẫn số 20/HD-VKSTC

Hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

23/02/2021

9 Quyết định số 65, 66/QĐ-VKSTC

Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các sinh viên thuộc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Công tác thi đua khen thưởng

Quyết định

03/02/2021

10 Quyết định số 64/QĐ-VKSTC

Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể, cá nhân thuộc VKSND Tp. Hồ Chí Minh

Công tác thi đua khen thưởng

Quyết định

03/02/2021