CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hướng dẫn số 13/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021

Hình sự

Hướng dẫn

15/01/2021

2 Chương trình số 01/Ctr-VKSTC

Chương trình công tác năm 2021

Thi hành án dân sự, hành chính

Chương trình

14/01/2021

3 Hướng dẫn số 10/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021

Hình sự

Hướng dẫn

12/01/2021

4 Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

Thi hành án dân sự, hành chính

Hướng dẫn

12/01/2021

5 Quyết định số 07/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

12/01/2021

6 Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021

Dân sự

Hướng dẫn

11/01/2021

7 Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Lĩnh vực khác

Hướng dẫn

08/01/2021

8 Quyết định số 24/QĐ-TTg

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Công tác thi đua khen thưởng ,Quyết định khen thưởng

Quyết định

07/01/2021

9 Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn

06/01/2021

10 Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

04/01/2021