CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Thông báo số 747/TB-HĐTT

Thông báo điểm thi Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2021 và thủ tục phúc khảo

Lĩnh vực khác

Thông báo

15/06/2022

2 Kế hoạch số 81/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

08/06/2022

3 Quyết định số 52/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022"

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

06/06/2022

4 Kế hoạch số 59/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

03/06/2022

5 Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC

Hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu

Lĩnh vực khác

Hướng dẫn

01/06/2022

6 Công văn số 1862/VKSTC-V11

Tham gia ý kiến Dự thảo Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án

Dân sự

Công văn

30/05/2022

7 Kế hoạch số 74/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua: Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"

Công tác thi đua khen thưởng

Kế hoạch

26/05/2022

8 Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC

Hướng dẫn một số nội dung nhằm phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính để ban hành kháng nghị phúc thẩm

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

25/05/2022

9 Kế hoạch số 70/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

12/05/2022

10 Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC

Hướng dẫn một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

18/04/2022