CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định số 68/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật

Lĩnh vực khác

Quyết định

27/07/2021

2 Quyết định số 242/QĐ-VKSTC

Ban hành Nội quy tiếp công dân của VKSND tối cao

Lĩnh vực khác

Quyết định

26/07/2021

3 Quyết định số 73/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

15/07/2021

4 Chỉ thị số 06/CT-VKSTC

Chỉ thị tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Chỉ thị

28/06/2021

5 Quyết định số 60/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

15/06/2021

6 Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC

Hướng dẫn về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công tác thi đua khen thưởng

Hướng dẫn

14/06/2021

7 Kế hoạch số 70/KH-VKSTC

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

10/06/2021

8 Chỉ thị số 05/CT-VKSTC

Chỉ thị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

08/06/2021

9 Chỉ thị số 04/CT-VKSTC

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan VKSND tối cao

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

23/05/2021

10 Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC

Hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án trah chấp chia di sản thừa kế

Dân sự

Hướng dẫn

21/05/2021