CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hướng dẫn Số 20/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác quản lý, xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ

Hình sự

Hướng dẫn

01/11/2023

2 Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2023

Hình sự

Hướng dẫn

05/01/2023

3 Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2023

Hình sự

Hướng dẫn

03/01/2023

4 Hướng dẫn số 35/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2023

Hình sự

Hướng dẫn

15/12/2022

5 Hướng dẫn số 34/HD-VKSTC

Hướng dẫn kỹ năng phát hiện vi phạm trong giải quyết vụ án hình sự để kháng nghị, kiến nghị

Hình sự

Hướng dẫn

29/11/2022

6 Kế hoạch số 93/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại

Hình sự

Kế hoạch

28/06/2022

7 Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Hình sự

Thông tư liên tịch

18/02/2022

8 Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2022

Hình sự

Hướng dẫn

07/01/2022

9 Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế năm 2022

Hình sự

Hướng dẫn

05/01/2022

10 Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2022

Hình sự

Hướng dẫn

05/01/2022