CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Công văn số 1862/VKSTC-V11

Tham gia ý kiến Dự thảo Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án

Dân sự

Công văn

30/05/2022

2 Công văn số 1250/VKSTC-V16

Công văn về việc tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Công tác thi đua khen thưởng

Công văn

13/04/2022

3 Công văn Đề cương tuyên truyền 45 năm

Đề cương tuyên truyền 45 năm ngành kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Công văn

23/06/2005

4 Công văn 987/ KSĐT-KT

V/v phối hợp xử lý thông tin về tội phạm

Hình sự

Công văn

05/10/2002

5 Công văn 235/VKSTC-KSVTTPL

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của UBTVQH ... về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động ,Lĩnh vực khác

Công văn

02/08/2002

6 Công văn 547/VP

V/v thực hiện công tác lưu trữ

Lĩnh vực khác

Công văn

21/03/2001

7 Công văn 2839 /VKSTC

V/v ban hành bản Hướng dẫn công tác lập hồ sơ trong ngành KSND

Lĩnh vực khác

Công văn

11/02/2001

8 Công văn 2284 /VKSTC-VP

V/v bố trí kinh phí cho các kho hồ sơ lưu trữ

Lĩnh vực khác

Công văn

10/06/2000

9 Công văn 1996 /VKSTC-VP

V/v ghi ký hiệu các văn bản quản lý hành chính Nhà nước

Lĩnh vực khác

Công văn

09/05/2000

10 Công văn 1780 /VP

V/v hướng dẫn chỉnh lý tài liệu của VKSND

Lĩnh vực khác

Công văn

26/08/1999