CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quy chế Số 255, 256/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành Quy chế và Biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Quy chế

18/07/2023

2 Hướng dẫn số 39/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

30/12/2022

3 Quyết định số 264/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

Dân sự ,Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Quyết định

05/10/2022

4 Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC

Hướng dẫn một số nội dung nhằm phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính để ban hành kháng nghị phúc thẩm

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

25/05/2022

5 Hướng dẫn số 25/HD-VKSTC

Hướng dẫn một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

18/04/2022

6 Quyết định số 410/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành Hệ thống biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Quyết định

25/11/2021

7 Hướng dẫn số 20/HD-VKSTC

Hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

23/02/2021

8 Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

04/01/2021

9 Hướng dẫn số 36/HD-VKSTC

Hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Hướng dẫn

30/12/2020

10 Quy chế số 299/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động

Quy chế

19/08/2020