CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 18/01/2021

Mới đây, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 15/01/2021

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 14/01/2021

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 13/01/2021

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Quy định về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán 13/01/2021

Ngày 12/01/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quyết định về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 13/01/2021

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chiến lược Quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 (kèm theo Quyết định số 2289/QĐ-TTg). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 Viện kiểm sát nhân dân tối cao 13/01/2021

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 52, sáng ngày 12/01, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Áp dụng danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu mới của Việt Nam từ ngày 01/3/2021 12/01/2021

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg về danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2021.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 12/01/2021

Nhằm thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 08/01/2021

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 08/01/2021

Ngày 07/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.

Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 07/01/2021

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Quy định mới về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước 07/01/2021

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Nghị định số 163/2018/NĐ-CP và Nghị định số 81/2020/NĐ.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” 06/01/2021

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Tết trồng cây đã trở thành phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp 06/01/2021

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Tìm kiếm