CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đương nhiệm

20/05/2018
Cỡ chữ: Tương phản

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao

 

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm

Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng

Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng

Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Đồng chí Tạ Quang Khải

Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

 

 

Ban biên tập