CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

STT Câu hỏi Lĩnh vực Câu trả lời
1 Chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật Dân sự
2 Hành vi cố ý gây thương tích Hình sự
3 Vấn đề tổng hợp hình phạt Hình sự
4 Một vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của nhiều Tòa án Dân sự
5 Vấn đề tham gia phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án có đương sự là “người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi...” của Viện kiểm sát Hình sự
6 Xác định quả thuốc phiện tươi, quả thuốc phiện khô Hình sự
7 Thay đổi kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát Hình sự
8 Tình huống không thanh toán hoa hồng môi giới Dân sự
9 Xác định dấu hiệu của tội phạm Hình sự
10 Thẩm quyền trưng cầu giám định chất ma túy Hình sự