CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

STT Câu hỏi Lĩnh vực Câu trả lời
1 Bị can Hình sự
2 Hình sự Hình sự
3 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dân sự
4 Chia tài sản ly hôn Dân sự
5 Sử dụng Bằng tốt nghiệp giả Hình sự
6 Xóa án tích Các lĩnh vực khác
7 Chia tài sản chung trong hôn nhân Hôn nhân gia đình
8 Truy cứu trách nhiệm hình sự Hình sự
9 Bồi thường hợp đồng Dân sự
10 Thừa kế tài sản Dân sự