CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

STT Câu hỏi Lĩnh vực Câu trả lời
1 Thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với khiếu kiện quyết định hành chính Hành chính
2 Khởi kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dân sự
3 Lưu ý khi áp dụng khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự Dân sự
4 Các bên có thể thỏa thuận về “lãi phạt” không Dân sự
5 Khi nào hợp đồng không tuân thủ quy định về hình thức bị vô hiệu Dân sự
6 Tình tiết “lần đầu phạm tội”, “có nơi cư trú rõ ràng” Hình sự
7 Người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác Hình sự
8 Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải Hình sự
9 Thời điểm đương sự được cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án Dân sự
10 Phạm tội 02 lần trở lên Hình sự