CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

STT Câu hỏi Lĩnh vực Câu trả lời
1 Trợ cấp thôi việc Lao động
2 Bổi thường chấm dứt hợp đồng lao động Lao động
3 Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính hay vụ án lao động Lao động
4 Người lao động hưởng án treo hoặc bị tù giam thì quan hệ lao động sẽ như thế nào ? Lao động
5 Chấm dứt hợp đồng lao động do không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động Lao động
6 Công ty có được giữ bản gốc chứng chỉ của tôi hay không? Lao động
7 Người 13 tuổi được làm và không được làm những công việc gì? Lao động
8 Các trường hợp nghỉ việc không hưởng lương và nghỉ ốm đau Lao động