CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

STT Câu hỏi Lĩnh vực Câu trả lời
1 Xét giảm tha tù trước thời hạn Các lĩnh vực khác
2 Xóa án tích Các lĩnh vực khác
3 Thẩm quyền gia hạn tạm giam Các lĩnh vực khác
4 Trách nhiệm của người ngồi sau xe ô tô khi mở cửa xe làm người khác bị thương Các lĩnh vực khác
5 Việc đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm bản án đã có hiệu lực pháp luật Các lĩnh vực khác
6 Những thông tin nào cần phải được công khai rộng rãi để cho toàn thể nhân dân được biết? Các lĩnh vực khác
7 Công chức tập sự có được hưởng phụ cấp công vụ? Các lĩnh vực khác
8 Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo Các lĩnh vực khác
9 Làm thế nào tố cáo nạn hút chích, ngáo đá với cơ quan Công an? Các lĩnh vực khác
10 Đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản Các lĩnh vực khác