CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa 26/01/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/03/2024.

Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 24/01/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược).

Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 23/01/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 76/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 (Chương trình).

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 18/01/2024

Tiếp tục chương trình của Kỳ họp bất thường lần thứ 5, sáng 18/1, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Sửa đổi, bổ sung Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp 16/01/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024.

Ban hành Nghị quyết thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 12/01/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2023 11/01/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2023.

Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội 09/01/2024

Chiều 8/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 29 – phiên họp đầu tiên của năm 2024 với nội dung trọng tâm để tập trung chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội.

Báo Bảo vệ pháp luật vinh dự nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương 22/12/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho Báo Bảo vệ pháp luật vì thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững 22/12/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1376/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023 20/12/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 217/NQ-CP 2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 15/12/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban hành Nghị định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam 13/12/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2024; bãi bỏ Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam.

Khai mạc Phiên họp thứ 28: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với 19 nội dung quan trọng 13/12/2023

Sáng 13/12, phát biểu khai mạc tại Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Phiên họp diễn ra trong 03 ngày, cho ý kiến đối với 19 nội dung quan trọng, tập trung vào 5 nhóm vấn đề. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kỹ lưỡng vào dự thảo Nghị quyết hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội theo hướng rành mạch, chủ động, trách nhiệm, chuyên sâu, nhạy bén theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023 13/12/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 203/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023.

Tìm kiếm