CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Hình sự

Thông tư liên tịch

18/02/2022

2 Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành

Dân sự

Thông tư liên tịch

29/12/2021

3 Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của bộ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Hình sự

Thông tư liên tịch

29/11/2021

4 Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC

Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh

Hình sự

Thông tư liên tịch

29/11/2021

5 Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thông tư liên tịch

11/10/2021

6 Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thông tư liên tịch

11/10/2021

7 Thông tư liên tịch số 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thông tư liên tịch

14/01/2021

8 Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Quy định phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

Hình sự

Thông tư liên tịch

17/06/2020

9 Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

Hình sự

Thông tư liên tịch

01/06/2020

10 Thông tư liên tịch 06 /2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Hình sự

Thông tư liên tịch

26/12/2018