CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Chương trình số 01/CTr-VKSTC

Chương trình công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2023

Lĩnh vực khác

Chương trình

03/01/2023

2 Chương trình số 01/CTr-VKSTC

Chương trình công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2022

Lĩnh vực khác

Chương trình

05/01/2022

3 Chương trình số 01/Ctr-VKSTC

Chương trình công tác năm 2021

Thi hành án dân sự, hành chính

Chương trình

14/01/2021