CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Kế hoạch số 14/KH-VKSTC

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

10/02/2023

2 Kế hoạch số 162/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

05/10/2022

3 Kế hoạch số 93/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại

Hình sự

Kế hoạch

28/06/2022

4 Kế hoạch số 81/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

08/06/2022

5 Kế hoạch số 59/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

03/06/2022

6 Kế hoạch số 74/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua: Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"

Công tác thi đua khen thưởng

Kế hoạch

26/05/2022

7 Kế hoạch số 70/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

12/05/2022

8 Kế hoạch số 42/KH-VKSTC

Kế hoạch công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Dân sự

Kế hoạch

30/03/2022

9 Kế hoạch số 138/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

29/11/2021

10 Kế hoạch số 137/KH-VKSTC

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công tác thi đua khen thưởng

Kế hoạch

24/11/2021