CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hiệp định Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Arghentina

Tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định

25/04/2023

2 Hiệp định Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa Séc

Tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định

21/04/2023

3 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Nhật Bản

Tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định

24/11/2021

4 Bộ luật Tố tụng hình sự (Trích)

Tương trợ tư pháp về hình sự

Bộ luật

27/11/2015

5 Thông tư Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự

Tương trợ tư pháp về hình sự

Thông tư

16/08/2013

6 Luật Tương trợ tư pháp

Tương trợ tư pháp về hình sự

Luật

21/11/2007

7 Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan

Tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định

8 Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa DCND Bun-ga-ri

Tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định

9 Hiệp định ASEAN về tương trợ tư pháp về hình sự

Tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định

10 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc

Tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định